• ivadvorakova

Sedmáci: z prázdnin přes Vysočinu pod roušky a hurá zpět na online

36.-43. týden 2020: ZÁŘÍ, ŘÍJEN

Zpráva z výuky č. 1ITB


Epochu Země jsme otevřeli prací s atlasem světa a čtením informací z map. Témata, která nám udává ŠVP, si děti rozebraly pro své minilekce a celou tematickou linku epochy vytvořili učitelé společně s dětmi. A vzhledem k tomu, že heslo - Kdo si hraje, nezlobí! - je platné stále, jsme se rozhodli nastartovat epochovou či spíše několikaepochovou hru, v níž se všichni stáváme vládci svých zemí.
Po Druhé velké potopě světa se země ocitly pouze s dvaceti obyvateli, kterým nemá kdo vládnout a rozvíjet je. A těmi osvícenými či tyranskými vládci (jak už si každý zvolil sám) jsme právě my - 16 dětí a 2 učitelé. Máme dohromady 17 zemí (které jsme si losovali) a teď už se nám celkem pěkně ženou kupředu!


Postupně jsme z dostupných informací hodnotili potenciál jednotlivých krajin, typy a význam půd, těžbu nerostného bohatství, možné typy vlády, druhy konfliktů, historii obchodu, blíže jsme se podívali na rozvojovou a humanitární pomoc prostřednictvím Člověka v tísni. V některých případech jsme nahlédli i do geopolitické situace území (ovšem před potopou pochopitelně, tedy nyní). V úvodu do chemie, který rovněž spadal do této epochy, jsme si zopakovali a prohloubili představu o pojetí atomu v historii, klasifikaci látek a uvedli si další zajímavosti z této přírodovědné oblasti. Podrobněji jsme se zaměřili třeba na kovy, jejich význam pro lidstvo a jejich potenciál při těžbě a obchodování. Neopomněli jsme ale ani kulturu, promluvili o Svatém Václavu, jehož odkaz jsme si přiblížili formou dramatického výstupu, a také o starém českém kronikářství. Nahlédli jsme rovněž pod pokličku světových náboženství a staré moudrosti tohoto světa.

To vše se vždy paralelně odráží i ve hře, proto už se nám zrodili i básnířky, básníci či myslitelé, které si jeden pěstuje a jiný je i poněkud hrubě potlačuje. A pomalu se nám v zemích rozvíjí čilý ruch. V tomto týdnu se všem zrodí také kronikář. A protože jistá drobná práce s nerosty již běží, začíná v dolech docházet k problémům. Právě to nám umožní pohled do zákulisí práce s chemikáliemi, s únikem nebezpečných látek či poskytne návody, jak se chovat při živelní katastrofě…


Držte nám palce, aby nám země v procesu učení přinesly přinejmenším totéž, jakou péči poskytujeme při budování my jim!Matematika


Na začátku září jsme se vrátili k některým tématům, která jsme probírali v loňském roce pouze v online formě. Hned první hodinu matematiky jsme začali rýsovat. Velkou pozornost jsme věnovali konstrukci trojúhelníku a především zápisu konstrukce. Druhým tématem byla mříž. Poměrně důkladně jsme se probírali charakteristikami rovnoběžnosti a rovnoběžníků. Konec září patřil obsahu různých trojúhelníků – vyjádřených pomocí mříže. U trojúhelníků jsme rovněž zkoumali těžnice a hledali jejich těžiště. Staronově jsme se věnovali kombinatorice. Říjen začal ve znamení těles – sestrojovali jsme sítě kvádru, krychle a později i jiných pravidelných těles a počítali jejich povrch. Racionální čísla a dělitelnost už jsou témata, která nás zastihla v online režimu.Český jazyk


V uplynulé epoše jsme se věnovali především nauce o slově, to jest všemu, co souvisí se slovní zásobou. Naučili jsme se, co se skrývá za termíny jako archaismus, historismus či neologismus ad. Zopakovali jsme si, co už umíme o stavbě slova, a procvičili si termíny jako předpona, přípona či koncovka; nově se setkali třeba se spojovací samohláskou neboli konektémem. Z tvorby slov a obohacování slovní zásoby jsme poměrně hluboce nahlédli také do toho, jak se do češtiny dostávají nová slova či jak přímo v rámci češtiny vznikají. Termíny jako slova zkratková, složená či odvozená většina dětí již hravě ovládá. Kdoví, třeba z někoho vyroste i nový obrozenec a stvoří pro češtinu pěkná česká slova za cizí. Co třeba nové slovo namísto internetu či make-upu?


Projekty


Projekty jsme zdárně zahájili. S každým rokem přicházejí úpravy a zdokonalení: proto jsme i letos zpřesnili náš elektronický projektovník a maximálně se snažíme pracovat na efektivitě hodin! Pevně věříme, že se to nám všem společně podaří. Tak jako loni i letos by mělo vyjít pár čísel Lamovin. I když nyní už je odbavována v rámci Projektů pouze jejich malá část a tu větší děti připravují ve svém volném čase, přesto k nám neodmyslitelně patří. Z projektů, které se teď ve třídě řeší, namátkou jmenujme třeba mineralogické projekty, projekt o meditaci, o temných stránkách Karla IV. či o idiomech.


Anglický jazyk


Na začátku září jsme si opakovali tvorbu otázek, převážně v přítomném čase prostém. Děti si zjišťovaly informace o svých spolužácích. Potom jsme si obohatili slovní zásobu o nová slovíčka týkající se počasí a děti si připravily povídání o počasí v zemi, o kterou pečují v rámci epochové hry v ITB. Dalším okruhem bylo téma rodina, přidali jsme si slovíčka jako švagr, tchýně nebo nevlastní otec. K povídání o setkání se slavnou osobou jsme využívali předpřítomný čas, což znamenalo procvičování hlavně 3. tvarů sloves. Minulý čas jsme využili při povídání a popisování věcí, které jsme ztratili, tady se nám vloudila i slovní zásoba o oblasti nábytku a věcí v domácnosti.

Oblíbeným tématem je jídlo, připomněli jsme si nejen fráze potřebné k objednání jídla v restauraci nebo nakupování v obchodě, ale taky rozlišování počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen a následné použití kvantifikátorů. Povídali jsme si o sportech a aktivitách, které děláme ve volném čase, a naučili se tvořit podmínkové věty 1. typu. Novou velkou kapitolou jsou lidé. Tady jsme si rozšířili slovní zásobu o nová přídavná jména, která se používají k vyjádření charakterových vlastností lidí a důkladněji si procvičili předpřítomný čas.Art


Z minulého roku nám ještě zbyla témata, která jsme kvůli distanční výuce nestihli probrat. Proto jsme se v září a říjnu věnovali dokončení uměleckých stylů - zabývali jsme se zejména gotikou a renesancí a jejich použití v hudbě, architektuře a výtvarném pojetí. Začali jsme také s úvodem do kresby portrétu, kdy jsme uvolňovali ruku a učili se plynule kreslit základní tvary. Jedním z provázaných témat s ITB byla i tvorba nové vlajky vlastní země. V hudební části Artu jsme pak často poslouchali, z počátku hudbu gotiky a renesance, později jsme přešli k dalším, modernějším žánrům, a učili jsme se rozebírat prostředky, témata a poznávat nástroje v jednotlivých písních. Než nás zavřeli doma, stihli jsme se ještě dotknout tématu elektronické hudby, která nás bude čekat v dalších měsících.Výuka venku


Adaptační pobyt

Třetí týden školy se naše třída vypravila na již každoroční adaptační pobyt. Tentokrát to bylo z mnoha důvodů opět na stejné místo jako v šesté třídě. 5+2 dny jsme strávili na Pelhřimovsku, kde jsme se adaptovali po delších prázdninách nejen na sebe navzájem, ale také na okolní prostředí. Aktivně jsme tyto dny naplnili túrami po okolní přírodě i památkách, společnými hrami, koupáním v bazénu, lezením v lanovém centru, sběrem dříví, táborákem, diskotékou, noční bojovkou i povedeným orientačním výsadkem. V závěru jsme si pobyt - již jako mimoškolní akci - neplánovaně prodloužili na chalupě u Ivy, kde jsme společně vařili, zašli na houby nebo jen tak lelkovali.

Dny venku


Dny venku jsme trávili různě - výukovými hrami na zahradě, důkladnou prací na tématech ITB pod širým nebem či výlety. Tím nejzajímavějším byl jistě výlet do štol v Kutné Hoře. Zde jsme si přiblížili historii těžby stříbra, seznámili se s mnoha archaismy (což se nám krásně hodilo do také češtiny), prohlédli si, v jakých podmínkách dávní horníci pracovali, a také si mohli uvědomit, jak velký význam pro rozvoj Českých zemí takové stříbrné (ale i zlaté) doly měly! A protože Kutná Hora disponovala i mincovnou, naskytla se nám rovněž možnost nahlédnout i do zpracování stříbra a „vidět“ jeho přeměnu na pevné a významné platidlo tehdejší doby.Tělesná výchova


Rok 2020 je z důvodu celosvětové pandemie koronaviru velmi netradiční, což se odráží ve všech oblastech života. Ani tělesná výchova na základních školách tak není výjimkou. V prvních dvou měsících nového školního roku jsme tak stihli jen tři dvouhodiny tělocviku. Vysvětlili jsme si, že neumět je normální, a stejně důležité jako opakovat naše oblíbené dovednosti je také zkoušet ty nepoznané. Sedmáci si zazávodili v běžeckých disciplínách, šplhali, vzájemně se učili stojky a soupeřili v házené či fotbalu. Při poslední tělesné výchově, která již vzhledem k vládním opatřením proběhla venku, se děti tak trochu přenesly do časů, kdy svět neovládaly moderní technologie. Během procházky Milíčovským lesem si zahrály na babu nebo šiškovou válku a chránění svého „pokladu“ je v tu chvíli rozhodně zajímalo víc než nejnovější video na TikTok a dalších sociálních sítích…