• terezapenkavova

POSLEDNÍ KAPKA

Poslední kapkou myslíme poslední témata týkající se neživé přírody. Zabývali jsme se filtrací vody. Použili jsme černé uhlí, zeminu, filtrační papír a vatu. Důležité bylo pořadí, ve kterém jsme vrstvy skládali. Od toho se odvíjela čirost přefiltrované vody.


Také jsme se zamysleli nad vodou a jejím koloběhem v přírodě. Ten jsme ztvárnili výtvarně a následně ilustraci doplnili příběhem o kapičce. Všichni jsme vymysleli originální příběh, který popisoval cestu kapičky v přírodě. S tímto také souviselo povídání o počasí. Děti porovnávaly obrázky a hledaly černou ovci (obrázek, který do skupiny nepatří). Jeden obrázek si pak nalepily do sešitu a psaly slova, která se jim při pohledu na obrázek vybaví. Došli jsme k tomu, že nás všechny spojuje slovo počasí.


V březnu jsme si také povídali o různých horninách a nerostech. Nejvíce nás zaujal magnetovec, o kterém jsme se pak dočetli, z čeho se skládá a jak je tedy možné, že je magnetem přitahován.ČESKÝ JAZYK


V češtině jsme od abecedy přešli rovnou k ú/ů. Pomáhá nám pomůcka, obrázek vozíku, na kterém je jasně viditelné, že “ú” píšeme na začátku slova a “ů” uprostřed a na konci slova. Na okno jsme si začali psát divnoslova a slova, která jsou výjimkami.


ANGLICKÝ JAZYK


V březnu jsme oslavili svátek Svatého Patrika. Zatančili jsme si na irské melodie i na písničku o skřítku Leprechaunovi. Mluvili jsme o zvycích a symbolech těchto oslav.


Také jsme začali další téma, kterým byla zvířata na farmě. Poznávali jsme je podle zvuků i různých hádanek. Snažili jsme se zvířata jednoduše popisovat. S tímto tématem se nám pojilo téma přídavných jmen. Takže nám vznikl rozzlobený kůň, ospalá kráva, radostný kohout a další.MATEMATIKA

Naplno jsme položili do násobilky. Procvičujeme ji v bingu, násobilkových čtvercích, hadech a schovala se nám i do šifer. Také jsme si ve třídě sestavili veeelikou násobilkovou tabuli, která nám slouží pro rychlejší vyhledávání a orientaci. Začali jsme pracovat s geobordem a pustili jsme se do rýsování pomocí pravítka s ryskou a měření v centimetrech a milimetrech. Výsledkem našeho snažení bylo, že jsme úspěšně zakončili pracovní sešit II.ART


Tady jsme vrátili zpět k rozdělané práci a naplno se věnovali zhudebňování vybraných básní. Každou hodinu jsme si na konci ve skupinách představili své písně, abychom viděli pokroky. Některé skupiny pracovaly i na choreografii k písním. V dubnu budeme tento projekt ukončovat a máme v plánu poskládat tvorbu do třídního zpěvníku a naučit se všechny písně.


DEN VENKU


Nejvíce nás nadchla návštěva staré Čistírny vod v Bubenči. Proplétali jsme se v podzemí skrze stoky odpadních vod za doprovodu paní průvodkyně, která nám nabídla různé zajímavosti a historické události tohoto místa. Viděli jsme parní stroje, které fungují dodnes a dokonce jsme se projeli podzemním tunelem na lanovém vozidle. Zjistili jsme například také to, proč má čistírna dva komíny. Jeden je ventilační a ten druhý klasický kouřovodový.