top of page
  • zanetakmetova2

Předvolební horečka

Ano, i my jsme se ponořili (okrajově) do tématu (nejen těch) prezidentských voleb, upevňovali jsme naše bruslařské dovednosti, uzavřeli další epochu a slavili narozeniny.


Český jazyk

Psali modelovali jsme písmenka S,CH a Š. Psali jsme krátké věty v písankách. Procvičovali jsme v pracovních listech, ve kterých jsme rozkládali slova o 6-8 písmenech s obrázkovou podporou. Trénovali jsme čtení a opis vět.


Matematika

Pracovali jsme s šipkovým zápisem, ověřovali jsme jej krokováním. Pracovali a doplňovali jsme s tabulkou a geometrickými tvary, rozdělené podle barvy a tvaru. Porovnávali jsme s tabulkovým zápisem a vrátili se opět ke krychlovým stavbám.


Anglický jazyk

Zakončili jsme téma hraček. Opakovali jsme si krátké věty. Formou sebehodnocení jsme shrnuli a uzavřeli témata barev, tvarů, školních potřeb a hraček. Příště už se můžeme těšit na nové téma.


ITB

Pracovali jsme s pracovními listy a trénovali čtení, určování času na ručičkových hodinkách. Povídali jsme si o prezidentských volbách, podívali se na krátké video, pracovali ve skupinkách a vyráběli jsme plakáty, proběhli i naše volby, ve kterých si děti volili svého třídního zástupce, respektive zástupkyni.


ART- Dája a Lukáš

Od posledního ARTu převzali otěže v naší třídě Dája (výtvarný) a Lukáš (hudební). S dětmi si povídali o umění a o tom,co a jak již děti stihly tvořit a zpívali a radovali se s kytarovým doprovodem.


Projekty

Závěrečné ukončení lapbooků a prezentace vytvořených prací.


Den venku

Znovu jsme měli na hodinu kluziště Icerinku zcela pro sebe a děti si bruslení evidentně užívali, jak jinak než statečně.


bottom of page