top of page
  • zanetakmetova2

Nedokončené není nic

V tomto týdnu se nám podařilo dokončit náš veliký úkol za říjen, a to sešity římských čísel. Byli jsme pozváni do divadla ke druhákům či jsme začali třídit naše osobní portfolia. V PONDĚLÍ se sejdeme jen na první hodinu společně ve třídě, poté nás čeká celoškolní hra Poznávání pracovníků školy.


Český jazyk

Pokračujeme v Kreslím tvary, stále pracujeme na správném úchopy tužku, správném sezení, procvičujeme ruce a trénujeme jak to vše zkloubit, aby se nám co nejlépe psalo. Hráli jsme hry na poznávání hlásek, robotovali slova, která mají 3-5 hlásek. Opakovali podzimní básničku.


Matematika

Psali jsme číslice 1-3. Prováděli jsme sluchová cvičení a dopočítávání do 8.Seznámili jsme se s prostředím Dětského parku.


Anglický jazyk

Pracovali jsme ve skupinkách i ve dvojicích. Cestovali jsme po barevných zastávkách a stanovištích. Hráli pexeso s barvami a čísly. Vyplnili jsme si náš první pracovní list, na který jsme si zkusili napsat a zamyslet se nad tím, co podle našeho názoru zvládáme a co bychom mohli ještě procvičovat.


ITB

Dokončili jsme všechna římská čísla do 12. Naučili jsme se písničku o tom, jak jde za sebou všech 12 měsíců. Kdo má kdy narozeniny. Kompletovali jsme všechny listy naší knihy, vyrobili titulní stranu, udělali dírky ke svázání, poté vlastnoručně svázali drátky a tím završili naše měsíční snažení. Myslím, že se to všem moc dařilo a každá kniha je autentická a jedinečná.


ART

Poslouchali jsme a zpívali písničku o měsících. Učili jsme se poslouchat nejen hudbu, ale i zvuky kolem. Pouštěli jsme si skladbu od A.Vivaldiho- Podzim a děti vytvářely v tichosti interpretaci skladby svojí kresbou. Procvičovali jsme si naše hlasivky se stupnicí a zpívali jsme je s nejrůznějšími zvířátky. Nasbírali jsme si také stavební materiál na nadcházející hodinu.

Prosím jestli by šlo, pokud máte doma nějakou krabici od bot, ponechejte ji prosím zhruba do konce října/ začátku listopadu. Děkuji :)


Den venku

Byli jsme na nedalekém hřišti, kde jsme si házeli a žonglovali s míčky, šátky, točili talíře, skákali, šplhali. Na 11. hodinu jsme však spěchali do červené třídy ke druhákům, kteří nám sehráli krásná představení. Bylo jich celkem 6. Pamatujete, děti, která?

bottom of page