• terezapenkavova

NÁVRAT DO MINULOSTI K ŘEMESLŮM NAŠICH PŘEDKŮ

V měsíci listopadu pro nás bylo stěžejní zamýšlet se nad rozdílem mezi řemeslem a povoláním. Jako třída jsme se rozhodli vytvořit knihu řemesel a tím pádem se seznámit s dnes už třeba zapomenutými řemesly. Dokončenou knihu uložíme do školní knihovny jako zdroj informací. Během této doby jsme měli v návrhu spojit se s pár řemeslníky a zeptat se je na pár otázek. Bohužel nám situace nepřála a nic takového se neuskutečnilo.


Co nám ale vyšlo byla návštěva Národního pedagogického muzea J. A. Komenského a program Středověká škola. Měli jsme možnost vyzkoušet si, jak se sedělo v původních lavicích, vyzkoušet si tehdejší školní pomůcky a dokonce psát husím brkem pomocí inkoustu. Všichni jsme si také vytvořili pečeť a odnesli domů stvrzení o absolvování písařské školy.ČESKÝ JAZYK


V českém jazyce pracujeme na nácviku psaní a k tomu nám pomáhají písanky, kterými nás provází myšák Plyšák. Zmenšily se nám proporce linek a tedy i písmena. Pracujeme také se sklonem písma. Je to pro nás nové a necháváme si prostor na vypsání ruky a pomalé vytváření osobitého rukopisu. Téměř většina z nás začala psát perem.


Velice zdatně také proplouváme učivem tvrdých a měkkých souhlásek. Učíme se je slyšet a také vyjadřovat pomocí šikovných pomůcek. Tím je velká tvrdá dřevěná krabice a měkký polštář. Díky technice tleskání a úderů do těchto předmětů se nám také daří odhalovat všechny slabiky ve slovech.


ANGLICKÝ JAZYK


V listopadu jsme si obohatili slovní zásobu na téma hračky a části těla. Důležitá pro nás byla i přivlastňovací a ukazovací zájmena “TY, JÁ, ONA, ON, MOJE, TVOJE”.


Pracovali jsme na postavičkách z papíru, které jsme využili na opakování částí těla, následně je využijeme na učivo o oblečení a všechno nám to uzavře téma dům a jeho vybavení.


MATEMATIKA


V tomhle měsíci se nám dařilo a máme za sebou velký kus práce. Seznámili jsme se se zvířátky dědy Lesoně - myš, kočka, husa, pes a vyzkoušeli si jejich sílu. Počítání trénujeme v součtových trojúhelnících a sčítacích tabulkách. Nově také v pavučinách a matematickém bingu. Tik tak - pomalu nám odbíjejí čas do Vánoc hodiny. Tentokráte nejen analogové ale i ty digitální. Ty si budeme muset ještě trochu procvičit.ART


V hudební výchově zpíváme a tančíme již ve vánočních rytmech. V měsíci listopadu nám šlo zejména o to, naučit se texty písní, které budeme následně vylepšovat doprovodem nástrojů a pohybovým ztvárněním.


PROJEKTY


Listopad nám začal v duchu chystání se na vánoční jarmark. Tyto plány nám narušila současná situace, ale my se nenechali zklamat. Výrobky stále doděláváme, pak je uložíme a na jaře jako bychom je našli. Alespoň máme možnost vše vymazlit do posledního detailu.