• ivadvorakova

NÁSTUP TEĎ: informace o trase Vánoce > Velikonoce


Zpráva z výuky č. 2ITB


Epocha Flora a fauna nám nabídla témata zaměřená na systém rostlin a živočichů ‒ přesněji jsme se skrze zemičky z epochové hry podívali na nižší i vyšší rostliny. Na to, jakou mají rostliny stavbu a jakou mají funkci jednotlivé orgány, které jsme si stihli ještě v prezenční formě výuky blíže prozkoumat. Dále jsme podle společných znaků řadili rostliny do příbuzných skupin a oddělení. Podle ekologie rostlin jsme si objasnili, kde se určité druhy rostlin nacházejí, jaké volí strategie přežití v nehostinných podmínkách, a také to, jaký mají rostliny ekologický význam v krajině i jaké nebezpečí znamenají nepůvodní druhy. Nejen u hospodářských, ale také tropických plodin jsme si pak uváděli příklady využití pro člověka. Součástí epochy Flora a fauna byla také poznávačka rostlin. Faunu jsme si potom v této epoše přiblížili nám nejlépe známými strunatci a konkrétněji obratlovci. Řešili jsme jejich stavbu těla, funkce orgánových soustav a také společné znaky obratlovců. prostřednictvím ekologie živočichů jsme prozkoumali adaptace na prostředí, ve kterém žijí a sledovali jsme také přirozené chování živočichů formou etologie. V závěru epochy nás v online prostředí navštívil také nefalšovaný safari průvodce, který dětem vyprávěl poutavé zážitky. Vysvětloval, jak se chovat při styku s divokou zvěří, nastínil reálie z navštívených míst a ukazoval krásy Afriky v podobě vlastních fotek a dovezených artefaktů.
V epoše Člověk jsme se pak zabývali tématy: zámořských objevů, kolonializace, vliv a dopady převozu nemocí na obyvatelstvo, největší pandemie v dějinách, vysvětlili jsme si rozdíly mezi viry a bakteriemi. Erudovanými přednáškami z historie jsme se blíže podívali na dobu imperiálního formování evropských velmocí a dějinných souvislostí ve světě. Do oblasti fyziky jsme nakoukli skrze optiku světla a jeho šíření, odraz a lom paprsků, rozklad a průchod světla čočkami. Ve formě laboratorních cvičení s Becky jsme se pokusili o fermentaci zelí a teoreticky jsme se dozvěděli více o využití bakterií v potravinářství. V tématech zaměřených na životní styl, jsme s Markem balancovali mezi čtyřmi základními pilíři pro zdravý život: strava, pohyb, vztahy a výkon. Dotkli jsme se také proměnlivého fenoménu pojetí krásy v historii a současnosti.V obou epochách se ale našel i prostor pro literaturu, zejména tu starší. Prošli jsme společně antickým dramatem, historií Bible na našem území i mimo něj, vznikem knihtisku, starými ručně psanými i tištěnými kronikami a cestování nás zavedlo k nejstarším evropským i českým cestopisům. Takového Marca Pola můžeme k poslechu či přečtení doporučit všem. Ačkoli jeho jméno všichni známe, málokdo z nás tuší, kam všude se tento Benátčan už ve 13. století podíval.Matematika


V matematice jsme se věnovali několika důležitým tématům. Začalo to procenty, kde jsme například zkoumali, zda jsou slevy na plakátech správně spočítány. Na tyto výpočty navázalo trochu toho „luštění“ s algebrogramy a potom přišlo téma, které se v zimním čase objevilo několikrát, a to jsou racionální čísla. Počítali jsme a prováděli různé matematické operace s desetinnými čísly i zlomky. Od výpočtů jsme si odpočinuli při zkoumání osové souměrnosti. Dalším velkým tématem byla dělitelnost a také středová souměrnost. Na procházce jsme si každý cvičně hledali středově souměrné útvary a také jsme si nějaké narýsovali.


Český jazyk


Od podzima jsme prošli celou řadou témat, dokončili jsme nauku o slově a jeho částech a pak jsme se opět vrhli do víru větné skladby. O pravopise ani nemluvím, tam je jasné, že jej průběžně po troškách opakujeme stále - a určitě i to, že ti, jimž pravopis stále činí obtíže, by se do něj častěji měli pouštět i sami!

Z větné skladby jsme nově objevili taje doplňku a přístavku, trénujeme grafický zápis všech větných členů ve větě a pomalu se pouštíme i do souvětí a typů vět vedlejších - tak nám držte palce! Nebývá to látka z nejoblíbenějších.

Vedle jazyka se poměrně důkladně věnujeme i teorii literatury, za čímž se skrývají druhy rýmu, nejrůznější metafory, metonymie, hyperboly a oxymóra. Nahlédli jsme do starých kronik i cestopisů, učili se psát líčení a samozřejmě jsme nevynechali ani referát o přečtené knize. Kdo by chtěl, může se četbou sedmáků rozhodně inspirovat, najde se tu ledacos zajímavého!

Značně literární je v epoše Člověk i epochový výstup, děti tvoří rozhlasové hry na jednotlivá témata epochy (kolonialismus, imperialismus, nemoci s tím spjaté, objevy…) - máme se tedy všichni na co těšit.Projekty


Projekty vznikají i v online škole nejrůznější. Děti je konzultují v konzultačních hodinách určených projektům a pak na nich pracují zcela samy (i když za bedlivého dálkového pozorování - zpravidla Petrem :), někdy Ivou. Není pochyb o tom, že děti při takovéto práci získavají velikou samostatnost, k níž by se při práci ve škole určitě dopracovaly až o pár měsíců či let později… Umět se sám ze své vůle přihlásit na ranní konzultace totiž není tak snadné. Proto si také ty, kteří tuto dovednost ještě zcela neovládli, lovíme jako rybičky ke konzultacím sami…

Projekty, které od Vánoc vznikly, jsou např. podomácku vyrobený siloměr, prezentace o fotoaparátech a focení, dále prezentace o světové meditační tradici i s drobnou ochutnávkou, vlastní přijímačkové testy či prezentace o pestrosti pohledu na osobnost Karla IV. V procesu vzniku se nyní nacházejí např. průnik do psychických poruch osobnosti, mechy, výroba nábytku a objektů v programu Tinkercad či se natáčí video o kočkách nebo se analyzuje několik překladů slavného Poeova Havrana. Natáčení z dronu, sbírka minerálů či putování po stopách Vikingů na území dnešní Prahy nyní žel leží z různých důvodů u ledu… Věříme ale, že s jarem ledy tají a i těch pár zamrzlých projektů se opět rozběhne!


Anglický jazyk


Podzim začal psaním básně stylem pětilístku na téma – můj kamarád. Přečetli jsme si článek o nejchytřejších dětech Británie a učili se správně vytvořit a rozlišit věty v předpřítomném čase a čase minulém prostém. Další veškerý čas už byl o tom, jak se učíme. Přečetli jsme si článek a shlédli video o škole, kterou založil Gever Tulley. Diskuse o principech této školy byla velmi emotivní. Zopakovali a doplnili jsme si slovní zásobu, která se týká školy a vzdělávání. Učili jsme se o něco požádat nebo žádost přijmout či odmítnout. V dalším zajímavém článku jsme se dozvěděli něco o tom, jak funguje mozek, když se učíme. Seznámili jsme se s pravidly používání určitých a neurčitých členů a nakonec jsme psali e-mail, ve kterém jsme psali o tom, jak to chodí v naší škole. A čemu jsme se věnovali s blížícím se jarem, se dozvíte ve zprávě brzy následující.Art


Art se po dobu práce z domova nejčastěji propojuje s tématy ITB: prohlédnout si tedy v classroomech Vašich ratolestí lze třeba herbářovou položku či jejich představu flory a fauny na jiné planetě… Hudební část nás zase zavedla k filmové hudbě a epocha Člověk nás pak ponořila do výroby masek z papírmaše. Tuto online aktivitu se děti vyloženě užily, i když ne ve všech případech se masku podařilo oddělit od formy :D Přesto - tvoření rukama je odpočinkové a hlavu vypínající a zdálo se, že tak zafungovalo i na ty, kteří výtvarku zrovna moc nemusí…


Samostaně pak děti rozvíjely svou kreativitu v programech Tinkercad a při tematických workshopech v hudební části Artu se učily zpracovávat zvukové efekty do připravovaných dramat.
SOWa


Škola se koncem minulého roku přihlásila do výzvy o 3D tiskárnu zdarma. V rámci ní vzniká celoškolní projekt Dům pro ozoboty, do nějž se zapojili také někteří ze sedmáků. Prošli nejdříve workshopy základů ovládání Tinkercadu a nyní již vytváří plnohotné 3D modely. Ty budeme posléze tisknout na darované 3D tiskárně. Tématem 3D modelů jsou bytové doplňky, které budou mít Ozoboti ve svém bytě.Tělesná výchova


V době, kdy děti byly ve škole, probíhala tělesná výchova formou procházek a venkovních aktivit. Z tepla domova se snažíme děti rozpohybovat alespoň prostřednictvím výzev zaměřených na nejrůznější pohybové schopnosti a dovednosti. Zda se to daří, vidí spíše rodiče sami.

Tou největší výzvou pak byla celoškolní 21denní lockdownová výzva! Pokud víme, do konce ji z naší třídy dotáhli jeden, dva či maximálně tři jedinci. Těm patří obdiv a tělocvikáři Markovi dík!