top of page
  • danielaruzickova6

Modelovací den venku
ITB

O dni venku jsme vyráběli pomůcku z modelíny na slovní druhy. Díky hezkému počasí jsme využili venkovní učebnu, kde jsme nejen modelovali, ale také četli. Dělali jsme badatelskou otázku: Může velryba žít v jezeře? Zjistili jsme, že nemůžou, protože tam nemají vhodnou potravu a jezero je pro ni moc malé. Zapsali jsme si informace do sešitu. Rozhodovali jsme se, o jakém vodním živočichovi budeme vytvářet prezentaci.


Český jazyk

O češtině jsme dělali "kočičí" list a kontrolovali jsme si ho. Procvičovali jsme měkké a tvrdé slabiky. Psali jsme SMS naší nejoblíbenější postavě z knížky.


Matematika

V matice jsme se rozdělili na dvě skupiny, jedna dělala slovní úlohy s mincemi a druhá s rřívkamoi počítala obvod a obsah. Taky jsme vymýšleli, jestli jde ze 12 dřívek udělat 6 trojúhelníků a přišli jsme na to, že to jde a poskládali to.


Anglický jazyk

V Angličtině jsme poslouchali písničku a pak jsme k obrázkům přiřadili věty a vznikly nám rýmy. Dělali jsme pracovní listy a až budeme starší, tak je budou vyplňovat mladší děti. Začali jsme nové téma zvířata. Písničku si můžeme pouštět i doma.


Projekty + ART

O projektech jsme my dělali dřevěný kouzelný domeček. Dostali jsme skříňky a už máme všichni svoji vlastní. Máme díky spolužákovi vyrobené nové bubliny, které nám pomáhají při reflexi, protože tam jsou napsané začátky vět. O ARTu jsme měli několik témat: Moře, Magie, Komiks, Příroda, Pohádková postava a další. Taky jsme mohli spojit dvě z témat a malovali jsme to.


Připomínáme: V pátek 28.4. jdeme na Filharmonii na představení Drzá moderna. Vezměte si na sebe společenské oblečení.


Epocha: Vodní živočichové


ITB

Ve skupině vytvořím prezentaci vodního živočicha.

Zjistím a vypíšu zajímavé informace o živočichovi.

Vysvětlím odpověď na alespoň jednu badatelskou otázku.


ČJ

Vytvořím si pomůcku na určování slovních druhů.

Píši velké písmeno u vlastních jmen.

Napíšu charakteristiku spolužáka/čky.


M

Vynásobím 8 a 9.

Spočítám obvod a obsah.

Vyřeším slovní úlohy s mincemi.


Aj

Rozdělím a pojmenuji živočichy podle toho, kde žijí.

Popíšu zvíře a řeknu, co umí a neumí.

Znám základní části těla zvířat.Comments


bottom of page