• terezapenkavova

MĚSÍC POKUSŮ

V měsíci únoru jsme si zvolili vodu jako předmět našeho zkoumání. Pomocí měření teploty vody, zahřívání a pozorování jsme došli k objevu skupenství vody a díky tomu jsme také naťukli téma koloběhu vody v přírodě, ke kterému se ještě vrátíme v březnu. Dalším pokusem bylo zkoumání hustoty vody. Na závěr jsme byli schopni říct, že studená voda je hustší než ta teplá. Pomohlo nám k tomu obarvení kostek ledu na modro. Kostky ledu jsme vložili do sklenice s teplou vodou. Ty se vznášely na hladině, ale rozpouštějící se “modrá” voda klesla ke dnu.


Také jsme protancovali masopustní oslavu, ale aby vůbec taková oslava mohla vzniknout, museli jsme se na ni připravit, nebo spíše ji zorganizovat spolu s dětmi z první a třetí třídy. Tvořili jsme masky, výzdobu, upoutávky, plakáty a také napekli slané tyčinky a sladké šátečky. Bez spousty jídla bychom se při masopustu neobešli. A kdybyste viděli ty jitrnice… K tanci a poslechu nám zahráli a zazpívali žáci a žákyně z vyšších ročníků. Jo a co tomu všemu předcházelo? No přece požádání o svolení masopustní veselice u vedení školy. A jaká byla odpověď, už všichni víte.ČESKÝ JAZYK


V češtině jsme se obuli do poznávání abecedy. Kartičky s příšerkami nám přispěchaly na pomoc. Každá příšerka měla vlastní jméno a dohromady tvořily celou abecedu. Díky nim jsme si vyzkoušeli spoustu pátraček a učili se hrou. Bylo pro nás důležité dbát na důvody, proč je potřeba pořadí písmen znát. Skládali jsme různá slova, dokonce i naše jména podle abecedy. Teď už se ani v knihovně neztratíme.ANGLICKÝ JAZYK


Velké únorové téma v angličtině bylo jídlo. Ukuchtili jsme skutečné jídlo podle dvou receptů, a to pizzu a cupcakes. Veškeré instrukce i názvy ingrediencí byly v anglickém jazyce, takže tady máte důkaz, že my se rozhodně neztratíme :)


Dále jsme se rozdělili do skupin a každá skupina si zvolila obchod - oddělení potravin. Vytvořili jsme si plakáty, určili ceny potravin v librách, “vystřihli bankovky” a mohli jsme začít prodávat a kupovat. Vyzkoušeli jsme si věty a fráze, které teď máme zažité v “reálných situacích”.MATEMATIKA


A protože k Masopustu patří i kostýmy, ani v matematice jsme nezaháleli. Převlékali jsme krychli. Vytvářeli jsme pro ni různé střihy a znovu ji podle modelů sestavovali. Hledali jsme ve svém okolí různé geometrické úvary. Sestavovali z dřívek čtyřúhelníky a trojúhelníky. Porovnávali jsme shodné a rozdílné vlastnosti.

Odstartovali jsme velké téma násobilky v knihovně. Vytvořili jsme si ji ve třídě, počítali knihy a vytvářeli vlastní tabulky. Poznávali jsme násobilkové rytmy 2,3,4 - dupáním, tleskáním a boucháním. Počítali jsme do dvaceti a odhadovali kolikrát se duplo, tlesklo. Čeho bylo slyšet víc a bylo někdy slyšet oboje najednou? A ejhle, jak se nám vše hodilo do masopustních tanečků. Bingo i hra Abaku se nám hodí i jako početní rozcvička pro násobilku.


ART


V hudebním ARTu vládl masopust. Pronikli jsme do rytmů valčíku a polky, abychom mohli na oslavě masopustu protančit střevíce. Naučili jsme se nové a oprášili staré písničky. Oslava byla velkolepá a skončila pochováním basy a zahájením postního období.
TĚLESNÁ VÝCHOVA


Bruslařský výcvik pokračoval v rytmu skluzu. Všichni jsme udělali veliký pokrok. Už to nevypadá jako chůze v bruslích na ledě, ale opravdové bruslení. Odhodili jsme zábrany a díky skvělým lektorům vidíme famózní výsledky. A co se jednou naučíme, to už nikdy nezapomeneme :)