• terezapenkavova

KVĚTEN, ČERVEN 2021

Rodina, mé místo v kmeni a lidská práva


Integrované bloky


V posledních dvou školních měsících jsme se učili a povídali si o rodině, vztazích, rolích, právech a povinnostech. Toto téma se nám prolínalo mezipředmětově. V matematice jsme zkoumali rodokmen jako schéma, i jako časovou osu. V anglickém jazyce jsme se naučili slovní zásobu rodinných členů a vůbec dokázat rodinu popsat.


Velkým a taky hlavním výstupem byla tvorba rodokmenu každého z nás. Výzvou bylo všechny členy uspořádat tak, aby rodokmen dával smysl, byl smysluplný a přehledný.


Cestou tímto tématem jsme se také bavili o rolích v rodině. Podle toho v jaké jsme roli se k nám vztahují určité povinnosti a tak pomocí výzkumu jsme zjistili, kdo s čím doma pomáhá a jakými domácími pracemi se potýkáme jako děti nejčastěji. Pro zajímavost jsme chtěli vědět, co zvládly jiné děti v dávné minulosti a přišli jsme na to, že tehdá byly děti mnohem zručnější, opss!


S rodinou se také váže téma dětských práv a povinností. Nejprve jsme vůbec nevěděli co si pod tím názvem představit, ale po chvilce objevování, přiřazování, čtení a lepení, jsme vytvořili celý plakát dětských práv.


I my ve třídě jsme jakési společenství, kmen, že by smečka? S naší indiánsky laděnou první třídou přišla řada na uvažování nad tím, jakou roli ve třídě zastáváme a zamyšlením se nad našimi osobnostmi. To nás dovedlo až k tvorbě indiánských jmen, která nám naprosto sedla.Matematika

V matematice jsme hodně procvičovali počítání v oboru do 20 a hlavně přechod přes desítku. Užívali jsme si manipulace s krychlovými stavbami i dlaždicemi. Po expedici máme také zkušenost s běhací matematikou a luštěním matematických hádanek. Hravě zvládneme rozdělit papír na polovinu i na čtvrtinu. U čeho jsme trošku tápali byla třetina. To jsme si nejprve zkoušeli na skládání a stříhání provázku.


Anglický jazyk


V anglickém jazyce jsme si zvládli osvojit dvě témata. První téma bylo Můj dům a druhé téma neslo překvapivý název Moje rodina. S hlavní slovní zásobou šly ruku v ruce i některá základní slovesa. V průběhu jsme se také zaposlouchali do nádherné knihy o motýlech od Maria Merian, kde nás okouzlily její nádherné ilustrace.


ART


V ARTu jsme se nechali inspirovat Pablem Picassem. Jeho nadšení pro malbu portrétů nás vneslo do jeho světa. Vznikaly nám originální díla pod rukama a to i druhý den a vlastně celý týden. Dále jsme si zopakovali teorii míchání barev a dakázali, že to ovládáme i v procesu pomocí temperových barev. Malovali jsme portál, který nás přenesl do druhé třídy se vším, co jsme si přenést přáli.


Klesavá a stoupavá melodie nás pronesla až k melodii vět a otázek. Vnímáme melodii i jako vyjádření emocí při sdělování zážitků.Projekty


Projekty v těchto měsících byly v duchu dokončování a závěrečných prezentací.