top of page
  • zanetakmetova2

Jedině děti vědí, co hledají

V uplynulém týdnu jsme si mohli vyzkoušet, jaké to je spát ve škole. Zažili jsme spoustu legrace a nových společných zážitků, za které jsme moc vděční. Někomu se líbil společný táborák a opékání špekáčků (či ,,vozík” s párky v rohlíku). Někteří z nás si zase užili společný večer s druháky, kdy jsme si spolu povídali a luštili informace o zvířatech ze ZOO. Pro někoho bylo největší dobrodružství spát ve škole ve spacáku nebo společná snídaně ( některé děti ji nazvaly hostinou :) ve školní jídelně. Nebo to nejlepší na tom všem byl náš výlet a prohlídka v ZOO? Ať se každému z nás líbil jakýkoliv okamžik v uplynulých dnech, jedno je jisté: zažili jsme pěkné a důležité momenty pro utužování kolektivu a vzájemného přátelství.


Český jazyk


Psali jsme v písance písmenka r a ř. Opisovali jsme jarní básničku a pracovali s textem. Ve volných chvílích jsme luštili křížovky. Zkoušeli jsme psaní krátkých vět (odpovědí na otázky, vyhledávání v krátkém textu klíčových informací).


Matematika

Trénovali jsme sčítání a odčítání v oboru do 20 při matematické rozcvičce. Vytvořili jsme si stanoviště- dřívka, krychle a dodělávali jsme společně nedořešená cvičení, někteří pracovali na bonusových úkolech.Hráli jsme hru Já mám, Ty máš. Zavedli jsme nové prostředí Mince.


Anglický jazyk

Přikládám odkazy na knížku a písničku. Dělali jsme aktivity zaměřené na části těla zvířat a na zvířata. Penguin, giraffe, buffalo, monkey, seal, gorilla, cat, crocodille, camel, donkey, elephant.

https://www.youtube.com/watch?v=u9i0weg6K60

https://www.youtube.com/watch?v=1IJdpzvhPrg

https://cdn.filestackcontent.com/d2DBPqibSWmnAPLTSqnV


ITB

Uzavřeli jsme epochu o lidském těle. Děti se věnovaly práci ve skupinkách a vypracovávaly interaktivní cvičení Škola s nadhledem. Části těla, smysly, hygiena, zdravá strava. Na závěr tématu jsme si povídali o zdravé stravě.


Projekty

Pokračovali jsme v pracích na galerii na plotu. Proběhla anketa o umístění hlukoměru ve třídě. Někteří se věnovali individuálním projektům a na závěr nás čekala prezentace projektu týkajícího se Velikonočního jarmarku.


Den venku

Jak jsme již avizovali, navštívili jsme pražskou ZOO v Troji. Je tak veliká, že jsme samozřejmě stihli projít pouhý zlomek zahrady. Nicméně i tak jsme mnohé viděli i slyšeli. Pan průvodce nám doplnil informace o tučňácích, gaviálech, chápanech mexických, plameňácích, kočkovitých šelmách.

bottom of page