top of page
  • zanetakmetova2

Jak slavily Štědrý den naše prababičky?

Odpověď na tuto otázku jsme si dnes mohli zodpovědět během programu v Domu u Zlatého prstenu, v rámci výukového programu, kdy jsme nejen mohli poslouchat zajímavé informace a zkoušet hrát tehdejší hry, ale měli jsme i tu možnost si vyrobit repliku dobových ozdob na stromečky. Děti, řeknete rodičům, zda dříve vůbec v domácnostech mívali lidé stromečky?


Ve čtvrtek jsme mohli slavnostně vkročit do nového a posledního měsíce tohoto roku. O to slavnostnější to bylo, při příležitosti oslavy narozenin spolužáka. I když jsme během týdne byli v různém složení a bohužel i značném oslabení, týden jsme využili produktivně, jak jen to šlo.

Český jazyk

Naučili jsme se písmena R a L. Psali jsme do mazacích tabulek slova do rámečků; modelovali písmenka z modelíny. Učili se logopedické říkanky. Opisovali jsme kratší věty. Pracovali jsme rovněž s bonusovými úkoly procvičující (nejen) písmeno R.


Matematika

Pracovali jsme na dokončení I. dílu matematiky a vyhodnocovali, co nám šlo a na co se ještě v budoucnu určitě zaměříme. Děti dostaly nové pracovní sešity, hráli jsme v nich paměťové hry, co už známe, co je nového. Porovnávali jsme (nejen) čísla.


Anglický jazyk

Hráli jsme hru na telepatie( kreslení obrázků na mazací tabulku a a odhadování stanoviště), opakovali jsme tím všechna slovíčka, která jsme doposud probrali. Děti dostaly nové desky, ve kterých si mohou domů brát procvičovací kartičky. Hrajeme s nimi pexeso, kvarteto Silly Slime,...nebo i vy s nimi můžete hrát třeba hru, kdy si děti dají na čelo kartičku a hádají a procvičují otázky (př.): Is it a book? Yes it is/No it isn’t. Dělali jsme rovněž sebehodnocení za uplynulá období.
ITB

Opakování učiva z epochy Kalendář. Pilujeme práci ve skupinkách. Tentokrát tříhání a lepení cedulek (seřazování ročních období/měsíců/textu písničky o měsících) Procvičovali jsme na časové ose režim dne a povídali si o čase. Dokončili jsme třídní kalendář.
ART

Věnovali jsme čas nácviku s hudebními nástroji a zpěvu na naše vánoční vystoupení. Byla a je to dřina, ale věříme, že vynaložené úsilí bude stát o to více za to.


Projekty

Pokračovali jsme v našem projektu na Jarmark. Stále tajné.


Den venku

Den venku jsme strávili v Muzeu hlavního města Prahy, konkrétně v Domě u Zlatého prstenu, kde jsme měli krásný program s paní lektorkou, která nám vyprávěla o tradicích a zvycích na Štědrý den, kdysi kdysi dávno. Na závěr si děti vyrobily ozdobičky na stromeček. Dohodly jsme se, že prozatím s nimi ozdobíme náš školní stromeček a poté si je děti vezmou domu. Cestou jsme šli přes Staroměstské náměstí a mohli jsme tak (i za denního světla) obdivovat krásu letošního vánočního stromu.

bottom of page