• terezapenkavova

JAK NÁS V ZÁŘÍ PŘEPADLA PRAHA

Nový školní rok jsme zahájili vklouznutím do velké epochy s názvem Praha, město kde žiji.

Hned na úplný začátek jsme se potřebovali zvědomit co už známe a kam bychom chtěli spolu s tématem zabrouzdat. Stanovili jsme si hlavní výstupy, na kterých chceme pracovat a v závěru se k nim vracet a hodnotit vlastní odvedenou práci.


S tématem Prahy se nám rázem začal spojovat výraz KARTY. Tvořili jsme jednotlivé karty vždy spojené s důležitým místem, budovou, pověstí či známou osobností nebo rodákem. V září nás tedy neminul Svatý Václav a Ludmila, pověst o Horymírovi a Vyšehrad, Karlův most, Karel IV. a Jan Nepomucký. Také jsme si hodně povídali o české vlajce, státních symbolech a o Praze obecně. S každou kartou procvičujeme a využíváme různé dovednosti. Někdy čtení a psaní, jindy poslech a interpretace slyšeného. Vše propojujeme v souvislosti a s tím, že nám vzniká soubor těchto kartiček, vzniká také časová osa, na které dokážeme vypozorovat určitou posloupnost událostí naší historie.


V září jsme také zavedli dobrovolné čtenářské deníky, které by se měli vztahovat k tématu, o kterém se učíme. Některé knihy najdeme přímo ve třídě, jiné je potřeba vyhledat v městské knihovně.ČESKÝ JAZYK


Tento předmět je pro nás nový a vlastně starý. Zaměřujeme se v něm na písmo, ale zjišťujeme, že písmo je propojeno se čtením a to je pro nás velice důležité. U písma jsme se v září zaměřili na dodržování horní a dolní linie písma. Do cesty nám skočilo ď, ť, ň, di, ti, ni , dě, tě, ně a hlavně také psaní velkých písmen na začátku vět a v názvech, vlastních jménech.


V psaní se vždy vracíme zpět a čteme jestli to, co jsme napsali, dává smysl. Sličná pomocnice zlatonka nám pomáhá v doplnění zapomenutých háčků, čárek nebo taky upravuje tvar písmen.


ANGLICKÝ JAZYK


První školní měsíc byl zasvěcen velkému opakování i nové slovní zásobě. Obohatili jsme se skupinou barev, kdy nám k tomu pomáhal jak Státní znak České republiky, tak i znaky jednotlivých městských částí. Dále jsme objevovali svět anglických předložek a tomu jsme věnovali opravdu značný počet hodin, abychom se ujistili, že to v naší hlavě zůstane a mohli jsme to používat bez dlouhého rozmýšlení. No a také už se umíme zeptat "How old are you?" a následně odpovědět.


MATEMATIKA


I tady nás neminulo opakování. Procvičovali jsme orientaci v číselné řadě, jednotlivá prostředí a hlavně také práci s tabulkou a vůbec potřebu tabulku využívat, jako přehledný způsob zaznamenávání informací. K tomu nás dovedla hra Na autobus.


Jindy jsme manipulovali s mincemi při hře na obchod, zjišťovali jaký je rozdíl mezi mincí a hodnotou mince.


Na konci našeho opakování jsme se pustili do prvního velkého samostatného “testu”, abychom zjistili co všechno nám jde a na čem ještě musíme zapracovat.


ART


V hudební výchově jsme se zaměřili na rozeznání jednotlivých tónů. Pracujeme s rytmickými slabikami, přičemž každá z nich má svoje označení i symbol.


V měsíci září jsme si také vyzkoušeli řízený poslech hudby. Konkrétně to byla skladba od skladatele Hanse Zimmra - The Blue Planet. Snažili jsme se slyšet různorodost nástrojů a vůbec vycítit náladu skladby, která nás vtáhla do úplně jiného světa.PROJEKTY


Někteří jsme navázali na projekty z minulého školního roku, někteří jsme projekt dokončili a odprezentovali. Jako třída jsme se postarali o galerii na plotu, sklidili úrodu a vypleli záhony. Do dílny jsme se tento měsíc nedostali z důvodu rekonstrukce školy, ale v měsíci příštím už tu možnost mít budeme.