top of page
  • Obrázek autoradominikabalatkova

Druhý týden ve druhé třídě

Celý týden se opět nesl ve znamení pohádek.

V ITB jsme měli prostor připomenout si známé pohádky a pohádkové postavy (O Červené Karkulce, O Budulínkovi, Hrnečku, vař!, O koblížkovi, Bouda budka, Perníková chaloupka, Tři prasátka, O veliké řepě), s některými jsme se seznámili nově. Zaměřili jsme se na čtení s porozuměním a využili některé metody kritického myšlení.


Při českém jazyce jsme pohádky zapojili do aktivit s abecedou. Abeceda nás provází značnou částí dne. Rovnáme a řadíme, co se dá. Máme také nově uspořádanou knihovnu ve třídě. Ke knížkám tak máme neomezený přístup, často se k nim uchylujeme i ve volném čase.

V hodinách ARTu jsme se učili rozumět symbolům a ilustracím v pohádkách a interpretovat je. Volnou technikou na dané téma vznikla mnohdy velká díla. Také jsme si zazpívali několik písniček z pohádek.


V hodinách matematiky jsme s pomocí karetní hry porovnávali čísla do 10. Pracovali jsme s tabulkou - učili jsme se zaznamenávat informace do tabulky a následně z ní získat požadované informace. Seznámili jsme se s prostředím "Autobus".


Během hodin angličtiny jsme opakovali učivo z první třídy, připomněli jsme si slovíčka. Během celého týdne jsme vypracovávali knížku o sobě, ve které jsme se zaměřovali právě na opakování slovíček a otázky "Do you like...?" a následně odpovědi "Yes, I do." nebo "No, I don’t".Cíle na tento měsíc: Umím napsat všechna velká i malá písmena abecedy, umím abecedu, řadit slova podle abecedy. V matematice sčítám a odčítám do 20. Dodržuji pravidla třídy a uklízím po sobě věci. Trénujeme plynulé čtení.

2. třída

コメント


bottom of page