top of page
  • zanetakmetova2

Dozvuky expedice

Celý týden jsme vzpomínali na prožitý čas na expedici. Aktivity i pracovní listy děti měly možnost dokončovat i v Praze, i když ty nejkrásnější zážitky jsme si připomněli v pondělí a hlavně si každý přivezl zpátky do svého domova.


Na začátku týdne jsme se věnovali hlavně vzpomínkám a zážitkům. Praktické záležitosti jako kompetence či třídění portfolií jakbysmet.


V angličtině jsme se učili jídlo a pití. Učili jsme říkat I´m hungry / What do you want to eat / I want…Do you want? Yes, I do/ No, I don´t. Hráli jsme silly banana (silly sausage). Kartičky a hry s nimi dostanou děti příští týden. Děti si vytvořily i svoje kartičky s jídlem.


V češtině jsme prezentovali knížky. Psali jsme bláznivé věty, takže byste mohli narazit v písankách například na větu: Babička opéká zaprášenou ponožku nebo Teta stříhá starou kytaru. Házeli jsme kostkou a skládali takového bláznivé věty, které mají 4 slova. Trénovat psaní i čtení budeme do konce roku, co to jen půjde. Děti si napsané věty navzájem opravily a přepsaly.


V matematice jsme pilovali Já mám, kdo má (do 20). Počítali jsme hady, součtové trojúhelníky, úlohy s mincemi. Rychlíky a počtáře bonusové úlohy neminuly.


V ITB jsme se zaměřili na stromy. Děti dodělávaly práci z expedice, začali ve dvojicích vypracovávat plánek naší zahrady na zadání Co roste na zahradě? Některé výtvory již jsou vystaveny v naší šatně. Pokračovat budeme příští týden. Během dne venku jsme nějaký čas věnovali právě těmto plánkům, zbytek času dne venku jsme strávili na nedalekém hřišti, kde děti běhaly v trávě, hráli fotbal, házeli si s frisbee, hráli kolíčkovanou a vymyslely si další různé zábavné hry.


V projektech si děti, které chtěly, měly možnost vytvořit svá pexesa o lese, i obálky na ně.

bottom of page