• lindahonskusova

Byl jednou jeden život aneb epocha Fauna&Flora

Naši minulou epochu Země jsme končili již na distanční výuce a zůstali jsme na ní i s touto novou epochou. Přestože se nám všem stýská a těšíme se na návrat do školy, užili jsme si mnoho zábavy, tvoření a dozvěděli se nové věci.


Prvním úkolem v rámci ITB pro děti bylo překlenout mezi dvěma epochami - od vzniku Země a její konečné podoby se dopátrat, jak vlastně na ní poté vznikl život. Startovní výzvou proto bylo vymodelovat z těsta nějaký kontinent a naučit se na něm, jaké jsou tvary zemského povrchu, a jak se orientovat na mapě. Naše kuchyně a pokojíčky se tak proměnily v modelovací ateliéry. Děti se chopily výzvy bravurně a na celou galerii se můžete podívat zde. V druhém prosincovém týdnu jsme mohli na týden navštívit školu, a tak jsme si modely přinesli a společně je navzájem ocenili, případně si nasdíleli dobré rady postupů, které se osvědčily. Chodili jsme také na procházky a připravovali se na vánoční hodinu, jejíž realizace nás ještě čeká. Můžeme se tak těšit na dárečky! :)S novou epochou přišla i další výzva, a to tvorba elektronického portfolia v online programu Prezi. Děti si nastudovaly videonávod a začaly postupně budovat svůj osobitý virtuální prostor. Občas se to neobešlo bez obtíží, ale ty jsme společně překonali, a nakonec každý své portfolio připravil.Pak již nezbývalo, než se vrhnout na fascinující cestu naší planety a ponořit se do kombinací náhod, které vedly k tomu, že obýváme tuto Zemi. Seznámili jsme se s různými teoriemi vzniku života a řekli si, jaká z teroiíí je aktuálně (podle vědců) platná. Nezapomněli jsme ale ani na teorie kreacionismu. Bavili jsme se i o tom, co je to komfortní zóna pro organismy a jak by takový organismus mohl vypadat, kdyby žil v jiném prostředí. Společně s dětmi jsme pak spekulovali, jaké jsou tedy vlastně nezbytné podmínky pro udržení života a jak se život projevuje. Na modelové látce - vodě - děti prostřednictvím pokusů zkoušely některé vlastnosti látek, jako je skupenství, teplota varu či hustota. Zkoumaly reakci octu s jedlou sodou, rozpouštěly led či sníh a měřily objem, zkoušely vytvořit lávovou lampu a dokonce jsme poznali novou látkou - pevný oxid uhličitý. Jejich fantazii se ve výběru pokusu meze nekladly :)

U vody jsme se zdrželi o trochu déle, bavili jsme se o tom, kolik jí na Zemi máme, jaké jsou její anomálie a zopakovali jsme si koloběh vody. Děti se tak pustily do další kreativní činnosti a vyráběly výuková videa, modely nebo animace. Můžete se také brzy těšit na jednu píseň! Na zajímavém textu o vodě jsme se také naučili, jak lze dělat výpisky za využití značek, zkratek a symbolů, nebo jsme společně zkoušeli tvořit schéma vzniku atmosféry podle Ted-Ed videa, které doporučujeme zhlédnout. Dále jsme zkoušeli tvořit myšlenkové mapy.


V rámci anglického jazyka jsme se věnovali budoucímu času (will), dodělání celého Unit 2 v Cambridge LMS, minulému času (past simple and past continuous) nebo ne/počitatelným podstatným jménům. Vánoce se pak nesly v duchu tvorby vánočního receptů či psaní review k filmu Grinch. Dále si každý v angličtině stanovil osobní cíl, na který došlo u některých dětí i na triádách. Ke konci epochy se děti také věnovaly popisu jídla z nějaké cizí země (děti hádaly, o jaké jídlo se jedná).


Triády samotné probíhaly v polovině listopadu online formou. Děti pracovaly metodou semafor na svém hodnocení a během online triád s rodiči reflektovaly, jaké výstupy se jim povedly a proč.


Během této epochy jsme se v matematice věnovali velké řadě různých prostředí. Začali jsme Dřívky, na ně navázaly Šipkové grafy. Velkým tématem byla desetinná čísla, ta jsme umísťovali na číselnou osu, sčítali, odčítali, vkládali je do součtových trojúhelníků nebo hadů. Dále jsme si zopakovali jak počítat pomocí krokování (pojmy krok a kork). Řešili jsme rovnice a přepisovali zadání z různých prostředí do číselných rovnic. Kvůli distanční výuce jsme si nemohli hrát s krychlovými tělesy, ale alespoň jsme se seznámili s důležitými pojmy jako jsou nárys, půdorys a bokorys. Vrátili jsme se i ke zlomkům a vyjadřovali zlomkem část ciferníku nebo tyče. Hlavy jsme si lámali i v prostředí Sousedé, Tabulka 100, Pavučiny, Autobus a zopakovali indické násobení. Známe pojmy mřížová úsečka nebo mřížový bod a taky jsme spravedlivě dělili Egyptské chleby.


Artové hodiny se nesly v duchu převážně dobrovolných úkolů, jako byla např. volná ilustrace parafrázovaného úryvku z beletrie, zkoumání modré barvy, rostliny na fotografii, podzim ve fotografii - celkový pohled na podzimní přírodu, podzimní detail (makro), podzim jako metafora – „podzim života“. Dělali jsme také rozbor písní. Mohli jsme si vyzkoušet vánoční zentangle nebo objevovat alternativní hudbu se vzdělávacím programem “Mladí ladí dětem”.


V dalších hodinách ITB jsme zkoumali, jak vypadají buňky rostlin a živočichů, což se neslo i v duchu kulinářských výtvorů. Nesmíme ale opomenout ani nápadité modely z kamenů, plastových materiálů, sádry nebo papíru. Ve vlastním Prezi jsme tvořili potravní sítě a zkoumali, zda zvířata žijí podobné vztahy jako lidé. Jak asi vypadá takový člověčí parazitismus nebo konkurenční boj? Zopakovali jsme si také biotopy a přidali si nové informace o ekosystémech a jejich společenstvích.Během objevování rozmanitosti života na Zemi jsme si našli čas i na osobnostní rozvoj a věnovali se sebepoznávání a tématu komunikace. Povídali jsme si o tom, jaké jsou techniky aktivního naslouchání, jaké děláme v komunikaci chyby, co je to komunikační šum a jak pracovat s vlastními emocemi. Zjistili jsme, co vše nám při komunikaci vadí. A že toho není málo!No a nezapomněli jsme ani na online workshopy! Všichni jsme absolvovali wokshop s Klárou Smolíkovou, při kterém jsme zabloudili do táborského muzea, podívali se na jeho exponáty a odhalili, jak se v dějinách měnil pohled na osobnost Jana Husa. Někteří šesťáci navštívili dílnu psaní (kreativní deník), kde skládali haiku, workshop na Bookcreator nebo Tinkercad.Za námi je opakování, vysvědčení a úvod do nové epochy, kdy jsme s dětmi společně tvořili schéma k epoše Člověk. Zatím se zdá, že děti nejvíce zajímá spokojenost lidí ve světě, nucená migrace, starověké civilizace a osidlování Země. Těšíme se, kam se během nové epochy společně zatouláme.


Být stále doma a nemoci do školy může být někdy pěkná nuda! Proto jsme na únor vymyslely pro děti (a rodiče) výzvu v podobě každodenních úkolů a malých výzev. Najít je můžete v našem kalendáři.


Pokud máte chuť, nebojte se do toho zapojit spolu s dětmi! Pohyb a společně strávený kvalitní čas s rodinou je pro nás důležitý :)


Držte nám (si) palce! Věříme, že se již brzy potkáme, a budeme se těšit ze společných chvil.