top of page
  • michaelasvandova

20. století v Národním muzeu

7. a 21. února jsme byli v Národním muzeu. Rozdělili jsme se na dvě skupinky a každá se účastnila jiného programu. Jedna výstava se jmenovala Dobrodružství 20. století a ta druhá Potopa světa a menšiny Československa. Podruhé jsme se vystřídali.Na výstavě Dobrodružství 20. století nás hodně zaujaly skryté pokoje, kufříky a ruský tank mířící na dvě strany. Tank měl znázorňovat to, že sovětský svaz sice Československo osvobodil od nacistů, ale nakonec ho mocensky ovládl. Nejlepší byla časozdviž, což byla místnost připomínající výtah, ve které se promítaly obrázky z dějin 20. století.Na druhé výstavě jsme zkoumali meziválečné Československo. Paní průvodkyně nám přečetla romský příběh o potopě světa. Povídali jsme si o tom, jaké národnosti žili v Československu. Také jsme hledali různé předměty a zjišťovali, k jaké národnosti patří.Na konci jsme hráli akční hru s míčky.

Verča a Mira

コメント


bottom of page