top of page
  • Obrázek autoraJiřina Sára Ohrazdova

1. pololetí je za námi

Už je za námi 1. půlrok ve škole Vitae. Když se ohlédneme zpátky, už jsme toho zažili opravdu mnoho. Děti pravidelně jezdí na výlety, jsou pozorné, když se pohybujeme hromadnými prostředky. Dokonce jsme dostali tuto středu pochvalu i od jedné cestující v metru, že máme hodné děti. Ano, bylo teprve ráno, takže děti byly odpočaté a klidné :-) Taky jsme pobavili jednoho pána, když jsme v metru dělali sardinky, tzn. že 5 dětí se vešlo na 3 sedačky a ještě udělali místo pro paní učitelku.


1. pololetí jsme zakončili návštěvou divadla V Dlouhé. Představení Robinson bylo velmi interaktivní, vtipné, děti si ho užily. Taky jsme se podívali k řece, kde jsme počítali lodě. Výlet se povedl!
Některé děti vyrobily ve skupinkách mapu světa, jiné mají nové africké nástroje, bubínky a chrastidla. Podařilo se nám si s nimi zahrát a zatančit si africký tanec, to bylo prima! Děti pomáhají s výrobou dalších pomůcek a kartiček, které používáme. Laminují, stříhají. Je to velmi užitečná práce, která je prospěšná pro všechny. Projekty tedy využíváme naplno, každý si zvolí činnost podle své nálady a čas ve škole je smysluplně využitý.
Pomáháme si. Konečně se nám do třídy vrátila většina dětí, která byla minulý týden nemocná. Jsme rádi, že jsou děti zase ve škole. Pro děti, které týden chyběly bylo potřeba doučit se, jak pracovat s prostředím parket v matematice. Děti, které to již znaly se staly učitely a toto prostředí svým spolužákům představily. Noví učitelé byli úspěšní, žáci vše pochopili a udělali mnoho práce. Podporujeme vrstevnické učení a daří se to.


Objevujeme nové. Děti si ve volné práci volí, jakou činností by se chtěly zabývat. Buď procvičují, vezmou si pomůcku, kterou již znají, nebo dokončují práci, kterou dříve nestihli, nebo mají prostor zahloubat se do nové tématiky. I tím můžeme my učitelé vypozorovat, jaké senzitivní období dítě prožívá, co ho zajímá, jak je dítě zralé a kam se již posunulo. Kubík se tento týden zahloubal do tajů matematiky a zkoumal násobilku. Sváťa byl zase fascinován tím, jak vypadají malá tiskací písmena a přiřazoval písmena velké a malé tiskací abecedy k sobě. Nikitu velmi baví pomůcky z češtiny, pokud si zrovna nehraje na kočičku :-) Máme z dětí velikou radost, je překrásné být u toho, když je někdo naplno ponořený do práce. Funguje to pak i jako magnet, ostatní se chodí dívat, co že se to nového děje a inspirují se i pro svou práci. Jsme vděčni za tyto chvíle.

Přejeme všem krásné jarní prázdniny a těšíme se zase na další bádání a společný čas ve třídě i mimo ni.

コメント


bottom of page