top of page
  • zanetakmetova2

Štěstí přeje připraveným


Uplynulý týden jsme pokračovali v nové epoše, přivítali jsme mezi sebou po delší době spolužáka, slavili jsme narozeniny a připravovali jsme se na triády.


Český jazyk

Trénovali jsme nejen písmenkovou rozcvičku, rovněž jsme robotovali kratší i delší slova. Pracovali jsme na tom, rozlišovat správně hlásky, které slyšíme na začátku či na konci slov. Procvičovali jsme vše s mazacími tabulkami či mazacími cedulkami, na kterých vše můžeme stále dokola opakovat a procvičovat. Rozšířila se nám zásoba písmenek o P, J, B.


Matematika

Prováděli jsme sluchová cvičení, pracovali s mazací tabulkou, zapotili jsme se u psaní číslice 8, učili jsme se šipkový zápis u krokovacího pásu. Nalepili jsme si každý na svou lavici krokovací pás a pracovali s ním ve dvojicích.Anglický jazyk

Ohlédli jsme se společně za naší více než dvouměsíční prací a hodnotili jsme pomocí pracovních listů svůj pokrok a své znalosti. Po jejich vyhodnocení jsme hráli hry a již vykročili do nového tématu, a to školních potřeb.
ITB

Hledali jsme předměty, které patří k daným ročním obdobím. Děti si zkusily skupinovou pantomimu. Řadily měsíce i roční období, jak mají jít za sebou, kreslily obrázky každého měsíce, a tím jsme zahájili tvorbu našeho třídního kalendáře, abychom si do něj mohli označit různé svátky, narozeniny, ale abychom třeba i věděli, kolik má jaký měsíc dnů atp.ART

Věnovali jsme celý ART sv. Martinovi, povídání o něm i co je typické k tomuto svátku. Seznámili se s písničkou a tvořili svatomartinské lampiony nebo vitráže kolážovou metodou. Kdo chtěl, mohl Martinovi pomoct, dostat se z bludiště ven ke svému bílému koni.


Projekty

Věnovali jsme i tuto část našemu projektu třídního kalendáře, zvědomovali si kroky, které jsou potřebné k tomu, aby kalendář vznikl, jaké náležitosti musí mít a čím každý může přispět k jeho vzniku.


Den venku

Jsme částečně strávili ve škole finišováním našich portfolií a úklidem boxíků. Stihli jsme se vyřádit na nedalekém hřišti, kde jsme si hráli na veverky s míčky a pořádně jsme se u toho pobavili i zapotili.
bottom of page