• terezapenkavova

ÚNOR 2021

Místo, kde žiji a jeho okolí


Integrované bloky


Nový měsíc přišel a s ním i nové téma. Ten, kdo má oblibu v mapkách a pláncích měl rej. Po prohlídce několika map jsme přišli na to, co je to legenda a k čemu nám slouží. Viděli jsme spoustu symbolů a vysvětlivek, vyhledávali je pomocí ukazováků zabořených v mapách a nakonec si mapu s legendou vytvořili. Vzniklo nám spoustu různých podrobných plánů území, měst, parků, zimních resortů a přitom všechny spojovala jedna věc, legenda.

Dále jsme rozeznávali jaké druhy map se nám mohou dostat do rukou. Když všechny ukazovaly to stejné území, a to konkrétně naši školu a okolí, ale jedna byla turistická, jiná satelitní a další například dopravní. Bylo zajímavé si povídat o tom, jakou mapu budu potřebovat v konkrétních situacích. My potřebovali dojít k určitému bodu v blízkosti školy po svých a tak jsme si vybrali mapu turistickou. Po cestě jsme si značili cestu kudy jdeme, dále pak opěrné body a místa, která jsme míjeli. To nám pomohlo dokonale probádat okolí naší školy.

Mimo jiné jsme také zastavili u tématu adresy bydliště. Proč je dobrém znát naši adresu, k čemu by nám to mohlo být ku prospěchu. Pak nás napadlo, že by bylo dobré napsat jakoby dopis na nečisto, kde jsme na obálku mimo adresy se vším všudy přilepili i krásnou barevnou poštovní známku.

Jó a taky jsme se vydali na cestu do centra Prahy. Samozřejmě jsme měli plánek s místy, které jsme se hodlali odhalit. Celé to vzniklo na popud knihy Zachariáš a jeho zázračné tenisky. Odtud byl také ten plánek.

Zkrátka map a plánů jsme měli požehnaně. Dokonce jsme se orientovali v nedokončeném plánu naší školy a dokreslili vše potřebné i se školní zahradou. Pomocí šifer jsme se naučili pracovat se čtvercovou sítí, ve které byl umístěn plán místa a my všechny šifry rozšifrovali. Vždy jsme se dostali do cíle a dokázali zapsat start a cíl trasy.

Bylo toho hodně a přitom jsme skoro nevědomky zlepšovali naše dovednosti ve čtení a psaní. A abychom se stali opravdovými písaři, naše písanka nám byla vždy po ruce.

Matematika


Jak už jsme zmínili výše, v měsíci únoru nám zkřížila cestu čtvercová síť. Probádali jsme ji jak ve spojení s mapou, tak ve spojení s novým matematickým prostředím Dlaždice. Setkali jsme se s novou matematickou pomůckou, která nám dala šanci skutečně si představit o co tady jde. Veškeré ty barevné, jinak rozměrné dlaždice, které se dají všemožně kombinovat, přikládat, skládat k sobě a vytvářet různé útvary a obrazce. Učíme se je pojmenovávat, abychom se o tom mohli bavit a všichni jasně věděli co určitým výrazem myslíme. Třeba dlaždice mono nebo růžek, to je co? Ani pojmy větší, menší a jejich zápis nás nezastaví. Víme toho opravdu hodně, ale to nejdůležitější pro nás je, že to umíme použít.

Anglický jazyk


V tomto krátkém měsíci, jsme si osvojili poměrně velké téma. Tím tématem bylo tělo a jeho části. Pomocí různých písniček, říkadel a zábavných her jsme se naučili slovní zásobu vyslovovat a poznat, o které části těla je řeč. Malinko jsme pronikli do větné vazby I have got a He/She/It has got. Vzniklo to tak, že jsme potřebovali popsat námi ztvárněné příšery a nevěděli jak na to. Pak už nám ale nestálo nic v cestě.


Projekty


Po upečení chleba už nám nic nebránilo v cestě pustit se do svých individuálních projektů a proměnit dlouho plánované vychytávky ve skutečnost. Vznikaly různé návrhy, plány a pak také první pokusy o realizaci. Docházelo často ke zjištění, že to není jen tak a jaké jsou ty kroky, které musíme podniknout, aby se plán stal skutečností. Sdíleli jsme naše první hodové výstupy a pomocí otázek přicházeli na způsoby vylepšení. Nikdy jsme se nezapomněli vzájemně podpořit a poradit si navzájem.