top of page

Pěvecký sbor (1.-3. třída)

hudební

Délka lekce

45 minut

Forma

skupinová

Počet lekcí / pololetí

17

Cena / pololetí

podle počtu dětí

Termín konání

PÁ 15.00 –15.45 h

První lekce

Lektor/ka

Šárka Sochůrková

Pocházím z hudební rodiny, kde každý hrál na nějaký hudební nástroj. Po absolvování Pražské konzervatoře (obor housle) jsem spolupracovala s mnoha komorními orchestry. Vedle toho jsem zahájila i pedagogickou činnost, u které jsem vytrvala dodnes. Baví mě práce s dětmi a předávání zkušeností dalším generacím.

Náplň
kroužku

Hudební kroužek vhodný pro malé nadšené zpěváčky, kteří si chtějí zazpívat pro radost nejen lidové písničky, ale i písně méně známé. Sborový zpěv v dětech rozvíjí hudební sluch, mluvu - artikulaci, rytmické cítění, správné dýchání a držení těla a také je učí spolupráci a naslouchání si prostřednictvím hudby.

min. počet 5 dětí
2600 Kč / pololetí 5-7 dětí
2200 Kč / pololetí 8-12 dětí

bottom of page