top of page

Otevřený ART

hudební

Délka lekce

90 min

Forma

skupinová

Počet lekcí / pololetí

16

Cena / pololetí

100 Kč /lekce

Termín konání

ČT 15.30–17.00 h

První lekce

21. 9. 2021

Lektor/ka

Lukáš Truksa

Jsem nadšený amatérský hudebník, filmař, básník, spisovatel a cestovatel mezi světy fantazie. Vzhlížím k renesančním umělcům, multiinstumentalistům, inovativním tvůrcům a především k přírodě. Svou univerzálnost a vize se snažím předávat dál mnoha uměleckými kanály.

Náplň
kroužku

Otevřený Art nabízí volný prostor pro kreativní žákyně a žáky, kteří chtějí dále prohlubovat své hudební, dramatické, filmařské, spisovatelské, básnické a jiné umělecké sny. Kdokoliv může přijít v odpolední artové hodince konzultovat a tvořit umělecké projekty, učit se na různé hudební nástroje, nacvičovat divadelní scénky, zpívat nebo filmovat, editovat hudbu a zvuk na počítači, skládat básně, psát písně a scénáře. Vše záleží jen na domluvě :)

100 Kč/lekce
Bude hrazeno měsíčně dle docházky.

bottom of page