Hudebně-dramatický kroužek

hudebně-dramatický

Délka lekce

60 minut

Forma

skupinová

Počet lekcí / pololetí

14

Cena / pololetí

2 100 Kč

Termín konání

ST 14.30–15.30 h

První lekce

23. 9. 2020

Lektor/ka

Kateřina Dostálová

V rámci baletní přípravky jsem pracovala se skupinkami 30 dětí, které jsem učila nejen baletní figury, ale i spolupráci v týmu a hledání vnitřní motivace k tréninku a výkonu. Zkušenosti nejen s pohybovou výukou jsem získala jako skautská vedoucí se zodpovědností za skupiny 15–60 dětí. Pomáhala jsem dětem naučit se orientovat a přežít v přírodě, učit se fair play a umět čas trávit aktivně. Zkušenost s individuální výukou a prací s jedinečností každého dítěte mám jako učitelka klavíru, flétny a zpěvu. Kromě samotné dovednosti hry na nástroj jsem učila děti uvědomit si důležitost dlouhodobého plánování a nastavení cílů, které je u tak náročné aktivity potřeba. Studuji tříletý seminář waldorfské pedagogiky a učitelství na Pedagogické fakultě UK. S dětmi bych ráda vytvořila prostředí založené na důvěře a vzájemném respektu, ve kterém se společně budeme cítit bezpečně a které bude živnou půdou pro rozvoj schopností a znalostí.

Náplň
kroužku

Na kroužku se děti hravou formou skrze prožitková cvičení naučí základy práce s hlasem, divadelního projevu a rétoriky. Vše výše uvedené spojíme s rozvojem přirozené hudebnosti, a také spolupráce a naslouchání ve skupině. Pokud to dynamika skupiny umožní, vyloupne se nám v pololetí třeba i divadelní představení, na které se budou moci přijít podívat srdečně pozvaní diváci. První lekce je zkušební a zdarma.