Vytváření pravidel s dětmi a metoda komunitního kruhu

odborná veřejnost (učitelé), pro širší veřejnost

Datum konání

7. 5.

Cena pro rodiče školy

1500 Kč

Čas konání

9–16.30 h

Cena pro veřejnost

1500 Kč

Lektorky/Lektoři

Soňa Kazda

Detaily akce

PRAVIDLA VE SKUPINĚ

Pro pocit bezpečí je důležité, jaká pravidla ve skupině existují, kdo je  vytváří, pro koho platí a jak se reaguje na jejich dodržování a  nedodržování. Seminář nabízí konkrétní metodiku, jak vytvářet pravidla společně s dětmi, jak je formulovat pozitivně a jak podporovat jejich dodržování.


KOMUNITNÍ KRUH

Komunitní kruh je velmi účinná metoda pro vytváření dobrých vztahů ve skupině a pro rozvoj sociálních a komunikačních kompetencí dětí. Má pravidla, která zajišťují pocit bezpečí a vedou k vytváření soudržnosti.


Pořadatelé:

Respektovat a být respektován, z. s.,

Akademie Vitae & základní umělecká škola

a středisko volného času Praha, s.r.o.


Místo konání: Kurz proběhne v budově ZŠ Vitae, Chomutovická 1443/4, Praha 11 Chodov.

Termín: 7. 5. 2022

Čas konání: 9 - 16.30 hod

Cena: 1500 Kč


Kurz se koná při minimálním počtu 16ti osob.

Maximální počet osob: 24


Organizace kurzu a smluvní podmínky:

Organizaci kurzu a přihlášek zajišťuje Andrea Gröschlová.

E-mail: andrea.groschlova@akademievitae.cz


Přihlášení je platné po uhrazení celého kurzovného ve výši 1 500 Kč na účet č. ú. 123-2763540207/0100, variabilní symbol 5502, do poznámky uveďte jméno účastníka. Potvrzení o přijetí platby Vám rádi zašleme na vyžádání.

Účastnický poplatek je možné hradit fakturou. Po zaslání fakturačních údajů Vám ji rádi vystavíme.


Odhlášení účastníka přijímáme pouze e-mailem na andrea.groschlova@akademievitae.cz. Účastník nebo organizace může vyslat náhradníka.


STORNO: Odhlášení do 7 dnů před konáním semináře: vracíme 100 % částky.

Odhlášení 6–2 dny před konáním semináře: vracíme 50 % částky (v případě neuhrazení kurzovného před konáním semináře budeme žádat o zaplacení 50 % částky).

Odhlášení 1–0 dnů před konáním semináře: poplatek je nevratný (v případě neuhrazení kurzovného před konáním semináře budeme žádat o zaplacení 100 % částky).


Během školení bude zajištěn čaj, káva a drobné občerstvení. Oběd není v ceně kurzu – účastníci si mohou donést vlastní jídlo (možnost využití mikrovlnné trouby), případně využít objednávky z blízké pizzerie.


Kurz proběhne podle aktuálních epidemiologických podmínek.

Lektorky / Lektoři

Soňa Kazda má pedagogické vzdělání se zaměřením na speciální pedagogiku. Je certifikovanou mediátorkou. Poskytuje osobní konzultace a poradenství v oblastech mezilidských vztahů v rámci projektu „MLUVME O TOM“. Zásady respektujícího přístupu uplatňuje od roku 2006, kdy kurz absolvovala. V r. 2011 nastoupila do lektorského výcviku Respektovat a být respektován pod vedením J. Nováčkové a D. Nevolové, od 2013 tyto kurzy již lektoruje.

Základní škola Vitae, s. r. o.

Chomutovická 1443/4

Praha 11 Chodov

© 2020 Akademie Vitae®