Vývojová psychologie separace a budování identity dítěte

pro rodiče, pro širší veřejnost

Datum konání

19. 5.

Cena pro rodiče školy

200 Kč

Čas konání

17.30–19.30 h

Cena pro veřejnost

250 Kč

Lektorky/Lektoři

PhDr. Martin Cipro, Ph.D.

Detaily akce

V semináři se seznámíte s podnětným přístupem k chápání dětského vývoje ve vztahu odpoutávání se od matky a opětovného připoutávání do symbiotické vazby. Významná americká psychoanalytička Margaret Mahlerová dokazuje, že centrem zájmu je časný vývoj dítěte v nerozdělitelné dyádě: matka – dítě. Prodiskutujeme tři klíčové vývojové fáze dítěte a 4 významné subfáze, kterými každý zdravý jedinec musí projít ve svém životě. Pokud selže normální vývoj, pak jedinec i v dospělosti vykazuje problémy v oblasti separace od mateřského objektu a neschopnost vybudovat si vlastní identitu. Jedná se např. poruchy příjmu potravy, problémy v odpoutávání se od matky, závislosti na PC, výrazný dětský vzdor, vztah k penězům, agrese k rodičům či sourozencům, dětská sexualita, vztahy k vrstevníkům.


Sejdeme se 19. 5. 2022  v 17.30 hodin ve Škole Vitae.


Kapacita akce je 35 účastníků.

Své místo si v systému Reenio rezervujte ještě dnes!


Kontakt: Andrea Gröschlová, andrea.groschlova@akademievitae.cz, tel: 602466525.

Lektorky / Lektoři

PhDr. Martin Cipro, Ph.D. je klinický psycholog, psychoanalytický psychoteratpeut, výcvikový lektor a supervizor. Přednáší na vysokých školách a v postgraduálním studiu pro psychology a psychiatry. Vystudoval také pedagogiku a učil na na ZŠ, soukromých gymnáziích v Praze a na VŠE v Praze.

Základní škola Vitae, s. r. o.

Chomutovická 1443/4

Praha 11 Chodov

© 2020 Akademie Vitae®