Pedagogická diagnostika jako předpoklad pro formativní hodnocení

odborná veřejnost (učitelé)

Datum konání

8. 9. –10. 11.

Cena pro rodiče školy

Čas konání

Cena pro veřejnost

Lektorky/Lektoři

Mgr. Anna Babanová

Detaily akce

Harmonogram kurzu: 


  8.  9.  2021

  6. 10. 2021

10. 11. 2021 


V kurzu se budeme zabývat konkrétními strategiemi formativního hodnocení, které napomáhají vzniku kvalitních důkazů o učení. Analýza těchto důkazů usnadňuje vyučujícím diagnostikovat silné a slabé stránky jejich žáků a žaček a tím zefektivňuje proces učení. V rámci kurzu budeme mimo jiné pracovat s příručkou Dvanáct ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráce. V mezičase mezi jednotlivými setkáními vyučující pracují na svém profesním růstu, ověřují konkrétní strategie formativního hodnocení a vedou si reflektivní deník.

Lektorky / Lektoři

Anna Babanová vystudovala Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Ped F UK v Praze. Učila šest let na prvním stupni malé základní školy blízko Prahy. Dlouhodobě se zajímá o problematiku individualizace ve výuce a genderově citlivé pedagogiky. Spolupracovala s řadou vzdělávacích institucí, např. PedF UK, Cermat, Otevřená společnost, Národní galerie, NIDV, Step by Step ČR. Se Školou Vitae spolupracuje  již řadu let, zejména v roli mentorky Hejného metody. Nyní zde působí v roli metodičky kvality výuky.

Základní škola Vitae, s. r. o.

Chomutovická 1443/4

Praha 11 Chodov

© 2020 Akademie Vitae®