Kurz Respektovat a být respektován

pro rodiče školy, pro širší veřejnost, odborná veřejnost (učitelé)

Datum konání

9. 4.–24. 4.

Cena pro rodiče školy

4 500 Kč

Čas konání

10–16.30 h

Cena pro veřejnost

4 500 Kč

Lektorky/Lektoři

Soňa Kazda, Radka Rendošová

Detaily akce

Harmonogram kurzu: 


  9. 4. 2022    10.00–17.30 h

10. 4. 2022      9.00–16.30 h

23. 4. 2022    10.00–17.30 h

24. 4. 2022      9.00–16.30 h


Pořadatelé:

Respektovat a být respektován, z. s.,

Akademie Vitae, s.r.o. (založená Základní školou Vitae s.r.o.)

Kurz proběhne v budově ZŠ Vitae, Chomutovická 1443/4, Praha 11 Chodov.


Kurz proběhne formou 4 celodenních navazujících seminářů. Tyto semináře jsou akreditovány MŠMT. Účastníci kurzu obdrží písemné shrnující materiály a Osvědčení o absolvování kurzu. Doporučujeme vzít si podložku na psaní.


Kapacita kurzu je 24 účastníků, minimální počet účastníků je 20.


Organizace kurzu a smluvní podmínky:

Organizaci kurzu a přihlášek zajišťuje Andrea Gröschlová.

E-mail: andrea.groschlova@akademievitae.cz

Přihlášení je platné po uhrazení celého kurzovného ve výši 4 500 Kč na účet č. ú. 123-2763540207/0100, variabilní symbol 5501, do poznámky uveďte jméno účastníka. Potvrzení o přijetí platby Vám rádi zašleme na vyžádání.

Účastnický poplatek je možné hradit fakturou. Po zaslání fakturačních údajů Vám ji rádi vystavíme.


Odhlášení účastníka přijímáme pouze e-mailem na andrea.groschlova@akademievitae.cz. Účastník nebo organizace může vyslat náhradníka.


STORNO: Odhlášení do 7 dnů před konáním semináře: vracíme 100% částky.

Odhlášení 6–2 dny před konáním semináře: vracíme 50% částky (v případě neuhrazení kurzovného před konáním semináře budeme žádat o zaplacení 50% částky).

Odhlášení 1–0 dnů před konáním semináře: poplatek je nevratný (v případě neuhrazení kurzovného před konáním semináře budeme žádat o zaplacení 100% částky).


Během školení bude zajištěn čaj, káva a drobné občerstvení. Obědy nejsou v ceně kurzu – účastníci si mohou donést vlastní jídlo (možnost využití mikrovlnné trouby), případně využít objednávky z blízké pizzerie.


Kurz proběhne podle aktuálních epidemiologických podmínek.


Obsah seminářů:


9. 4.: EMOCE

Cíle výchovy, každodenní komunikace a potřeby dětí. Socializace a sebeúcta. Stanovování hranic chování a vývojové úkoly dětí. Poznatky o fungování mozku - jeden z argumentů pro respektující přístup. Základní fakta o emocích. Souvislost mezi emocemi a lidskými potřebami. Zvládání vlastních emocí – impulzivní a vědomý způsob. JÁ-sdělení a TY-sdělení. Jak učit děti hovořit o tom, co prožívají a co potřebují. Emoční inteligence.


10. 4.: KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

Různé způsoby, jak reagujeme na emoce u druhých. Formy empatické reakce. Respektující vs. mocenský model vztahů ve výchově a vzdělávání dětí i mezi dospělými. Poslušnost a její rizika vs. zodpovědnost. Obsah vs. forma sdělování požadavků. Komunikační dovednosti – popisný vs. hodnotící jazyk, informace, výběr, otevřené otázky, jedno slovo.


23. 4.: CO NAMÍSTO TRESTÁNÍ

Zásady respektující komunikace. Vnitřní a vnější motivace k učení a práci. Přirozený důsledek a sociální důsledek nežádoucího chování dětí. Následná reakce dospělého – trest nebo vedení k zodpovědnosti? Rizika trestů. Postupy při nežádoucím chování dětí. Vytváření návyků u dětí, prevence a řešení každodenních „krizových“ situací a konfliktů mezi dětmi.


24. 4.: JAK VYJADŘOVAT UZNÁNÍ A OCENĚNÍ

Vyjasnění pojmů odměna, pochvala. Rizika odměn a pochval. Jak poskytovat zpětnou vazbu a vyjadřovat uznání, aniž bychom vytvářeli závislost na autoritě. Respektující komunikace pro každý den.

Lektorky / Lektoři

Soňa Kazda má pedagogické vzdělání se zaměřením na speciální pedagogiku. Je certifikovanou mediátorkou. Poskytuje osobní konzultace a poradenství v oblastech mezilidských vztahů v rámci projektu „MLUVME O TOM“. Zásady respektujícího přístupu uplatňuje od roku 2006, kdy kurz absolvovala. V r. 2011 nastoupila do lektorského výcviku Respektovat a být respektován pod vedením J. Nováčkové a D. Nevolové, od 2013 tyto kurzy již lektoruje.


Radka Rendošová vystudovala obor Sociální a pracovní psychologie na Fakultě sociálních a ekonomických věd Univerzity Komenského v Bratislavě (2010). S přístupem Respektovat a být respektován se seznámila při jeho vzniku v devadesátých letech a od té doby uplatňuje jeho praktické principy v osobním i pracovním životě. Zajímá se o unschooling, který je přirozeným způsobem učení a představuje zcela jiné paradigma nazírání na vzdělávání jako sebeřízený a vnitřně motivovaný proces.

Základní škola Vitae, s. r. o.

Chomutovická 1443/4

Praha 11 Chodov

© 2020 Akademie Vitae®