Kafárna O specifických poruchách učení

pro rodiče školy

Datum konání

3. 12. 2020

Cena pro rodiče školy

zdarma

Čas konání

Cena pro veřejnost

není otevřeno pro veřejnost

Lektorky/Lektoři

Jaroslava Budíková, Dominika Balatková

Detaily akce

Přijměte srdečné pozvání na další letošní kafárnu, ve které se tentokrát zaměříme na téma specifických poruch učení. Společně se podíváme na to, jak porozumět speciálně vzdělávacím potřebám dětí. Blíže se zaměříme na dysgrafii, dysortografii, dyslexii a pomoc dětem s odlišným mateřským jazykem


Během setkání vás seznámíme s konkrétními kroky podpory těchto dětí na naší škole a nabídneme efektivní a podporující nástroje pro nácvik čtení, psaní a osvojování českého jazyka. 


Kafárna je otevřena pouze rodičům školy. Vzhledem k epidemiologické situaci proběhne online.

 

Lektorky / Lektoři

Jaroslava Budíková se Školou Vitae dlouhodobě spolupracuje jako speciální pedagožka. Působí dále v pedagogicko-psychologické poradně, a také jako místopředsedkyně Dys-centra Praha. Je spoluautorkou knihy "Je vaše dítě připraveno do první třídy? Individuální vzdělávací plán a pracovní sešity - ADHD v předškolním věku." 


Dominika Balatková ve Škole Vitae působí jako třídní učitelka, současně také v roli výchovné poradkyně v rámci školního poradenského pracoviště.

Základní škola Vitae, s. r. o.

Chomutovická 1443/4

Praha 11 Chodov

© 2020 Akademie Vitae®