Kafárna o Hejného výuce matematiky

rodiče 1.–3. třídy

Datum konání

12. 10. 2021

Cena pro rodiče školy

zdarma

Čas konání

17–18.30 h

Cena pro veřejnost

Lektorky/Lektoři

Mgr. Daniela Růžičková

Detaily akce

V první Kafárně tohoto školního roku nahlédneme pod pokličku Hejného metodě matematiky. Představíme si všech dvanáct klíčových principů, na kterých je metoda založená a stručně si povíme o jejím vzniku. Zaměříme se především na její přínos, ale neopomeneme poukázat i na případná úskalí. Srovnáme metodu s jinými přístupy a porovnáme jejich výhody a nevýhody. Budete mít možnost vyzkoušet si počítání v některých matematických prostředích jako jsou například krokování, stavby z kostek, pavučiny, součtové trojúhelníky, barevné trojice. Důležitou součástí metody je i diskuse, pro kterou bude v průběhu setkání také prostor.


Kafárna se uskuteční v budově ZŠ Vitae, Chomutovická 1443/4, Praha 11 Chodov.

Lektorky / Lektoři

Daniela Růžičková vystudovala Učitelství pro 1. stupeň na PedF UK v Praze se specializací na hudební výchovu. Má devítiletou praxi na pražských soukromých základních školách. Z kurzů, které absolvovala, ji nejvíce ovlivnily kurzy Hejného matematiky, písma Comenia Script, instruktorský kurz lyžování nebo Coveyho program Sedm návyků skutečně efektivních lidí pro pedagogické pracovníky, který vedl k metodice Sedmi návyků šťastných dětí. Dva roky se podílela na tvorbě příručky Dvanáct ověřených metod kolegiální spolupráce, která vznikala v rámci seminářů Podpory rovnosti a rozmanitosti ve vzdělávání. 

Základní škola Vitae, s. r. o.

Chomutovická 1443/4

Praha 11 Chodov

© 2020 Akademie Vitae®