Hejného metoda – ochutnávka pro rodiče

pro rodiče školy, pro širší veřejnost

Datum konání

21. 4.

Cena pro rodiče školy

200 Kč

Čas konání

17.30–19 h

Cena pro veřejnost

250 Kč

Lektorky/Lektoři

Mgr. Magdalena Málková

Detaily akce

V semináři se podrobněji podíváme na jedno aritmetické a jedno geometrické prostředí a jeho vývoj od mateřské školy po druhý stupeň. Vyzkoušíme si na konkrétních úlohách, jak vyvozujeme pojmy, jak pracujeme s principy Hejného metody. Seznámíme se i s metodami práce v matematice Hejného metodou. Budeme pracovat s pomůckami, které děti znají z hodin matematiky. Prostor bude na dotazy.


Sejdeme se ve čtvrtek 21. 4. 2022  v 17.30 hodin ve Škole Vitae.

Kapacita akce je 35 účastníků.

Prosím přihlašujte se v rezervačním systému Reenio. Seminář se koná při minimálním počtu 12ti osob přihlášených v systému Reenio.


Cena pro rodiče školy: 200 Kč

Cena pro veřejnost: 250 Kč

Platí se hotově před začátkem akce.


Kontakt: Andrea Gröschlová, andrea.groschlova@akademievitae.cz, tel: 602466525.

Lektorky / Lektoři

Mgr. Magdalena Málková je mentorkou matematiky Hejného Školy Vitae: "Tuto školu sleduji od jejích počátků. Nejen, že jsem znala zakladatelku a ředitelku Ivetu Jonášovou, ale zaujal mě koncept školy jako takový. Partnerství s žáky, práce na vlastních projektech, přátelské klima školy, výborní a jedineční pedagogové. V neposlední řadě fandím menším soukromým školám, sama jsem spoluzřizovatelkou jedné podobné. Mám radost z toho, že si můžeme vzájemně předávat zkušenosti."

Základní škola Vitae, s. r. o.

Chomutovická 1443/4

Praha 11 Chodov

© 2020 Akademie Vitae®