Archiv Akademie Vitae

13. 12. 2021
17–19 h

ČTENÁŘSKÝ KLUB VITAE:
Efektivní strategie frontálního vyučování

odborná veřejnost (učitelé)

Jaké mohou být efektivní strategie frontálního vyučování? To je téma pro prosincový ČTENÁŘSKÝ KLUB VITAE. Reflektovat budeme 1. část anglického materiálu Core Practices of Teaching: A Primer.Akce je určena pouze pro odbornou veřejnost.

22. 11. 2021
17–19 h

ČTENÁŘSKÝ KLUB VITAE:
Gender a volba povolání

odborná veřejnost (učitelé)

Ve ČTENÁŘSKÉM KLUBU VITAE budeme číst a reflektovat text "Gender - Volba povolání podle schopností a nadání, nikoliv podle předsudků" od autorek Ireny Smetáčkové a Anny Babanové. Můžeme podpořit svobodnou volbu povolání?


Akce je určena pouze pro odbornou veřejnost.

16. 10.–14. 11.
10–16.30 h

Kurz
Respektovat a být respektován

pro učitele školy, pro širší veřejnost

Jste přesvědčeni o hodnotě partnerského přístupu mezi dospělými a dětmi? Pak přijďte na kurz a získáte nabídku komunikačních nástrojů až do úrovně konkrétních dovedností, které mohou pomoci vést děti místo k pouhé pasivní poslušnosti k vytváření skutečné zodpovědnosti a samostatnosti.


8. 9. –10. 11.

Pedagogická diagnostika jako předpoklad pro formativní hodnocení

odborná veřejnost (učitelé)

Ve třech setkáních se budeme zamýšlet nad možnostmi, jak efektivně diagnostikovat žáky a žačky v podmínkách každodenní výuky na základě kvalitních důkazů o učení.

12. 10. 2021
17–18.30 h

Kafárna o Hejného výuce matematiky

rodiče 1.–3. třídy

Hejného metoda je ucelený koncept dvanácti klíčových principů výuky matematiky založený na tom, že dítě objevuje matematiku samo a s radostí. Jedním z nich je opakovaná návštěva v jednotlivých prostředích.
22. 6.
17–18.00 h

Kafárna o kariérovém poradenství na škole Vitae

pro rodiče školy

V poslední kafárně tohoto školního roku vám chceme představit služby Školního poradenského pracoviště, které od příštího školního roku přidá kariérové vzdělávání a poradenství. S tím, jak rostou naše děti, roste i škola a její možnosti, jak děti dále podporovat v jejich cestě životem. Současně velice uvítáme spolupráci s rodiči, která může dát tématu nové rozměry. Kafárna proběhne ONLINE.

27. 5.
17–19.00 h

PAŘENišTě 2021 aneb Rodiče rodičům: Téma – „Co nám COVID19 dal“

pro rodiče školy

Vážení rodiče, jsme si plně vědomi toho, že bezprecedentní události posledního roku mohly v mnoha rodinách zanechat i nepříjemné zkušenosti… Nechceme se příliš vracet k tomu, co bychom mnohdy raději zapomněli. Ale protože v každé trpké zkušenosti spočívá také naděje do budoucna, rádi bychom vám společně nabídli možnost upustit trochu té příslovečné páry!

4.–5. 12.
15.30–13.15 h

Písmo Comenia Script® v praxi

pro učitele školy

Comenia Script® je moderní, jednoduché a praktické psací písmo pro děti. V kurzu se zaměříme na podstatu a smysl rukopisného písma, seznámíme se s písmem Comenia Script® ve formě uceleného didaktického systému včetně využití moderních technologií.

3. 12.

Kafárna O specifických poruchách učení

pro rodiče školy

V kafárně si budeme povídat o specifických poruchách učení. Blíže se podíváme na dysgrafii, dysortografii, dyslexii a pomoc dětem s odlišným mateřským jazykem. Představíme konkrétní kroky podpory těchto dětí a širokou nabídku materiálů pro společnou práci.

30. 9.
17.30–20 h

Kafárna O školních pravidlech

pro rodiče školy

V první letošní kafárně vám nabídneme téma školních pravidel a jejich dodržování. Budeme diskutovat o školních i rodinných situacích, které každodenně přinášejí nám všem příležitosti k hledání vzájemného souladu při jejich řešení.

14. 9.
17.30–19.30 h

Co dělají vaše děti, když jsou online

pro širší veřejnost

Co je kybergrooming, sexting, stalking, netolismus? Jaká rizika číhají v prostředí sociálních sítí? Jak rozeznat závislost na virtuálním světě? Co je kyberšikana a jak ji řešit? Na tyto otázky se během večera pokusíme najít odpovědi.

Základní škola Vitae, s. r. o.

Chomutovická 1443/4

Praha 11 Chodov

© 2020 Akademie Vitae®