top of page

Archiv Akademie Vitae

19. 5.
17.30–19.30 h

Vývojová psychologie separace a budování identity dítěte

pro rodiče, pro širší veřejnost

Seminář je určen všem zvídavým rodičům, kteří mají děti do patnácti let a kteří chtějí pozitivně podpořit vztahy v rodině a růst identity a samostatnosti svého dítěte. Americká vývojová egopsychologie vidí zásadní vliv na vývoj a určení osobnosti člověka do 3. roku věku dítěte, kdy se postupně střídají fáze separace od matky s fázemi růstu identity a samostatnosti dítěte.

26. 5.
17.30-19.30

Skvělý zrak bez brýlí

pro rodiče školy, pro širší veřejnost

Principy Zdravého vidění podle očního lékaře Dr. Batese jsou vhodné nejen pro ty, kteří již mají vadu zaostření, ale i pro toho, kdo si chce zdravý zrak udržet co nejdéle.

5. 5.
17.30–19.30 h

Psychosexuální vývoj dítěte

pro rodiče, pro širší veřejnost

Seminář je určen všem rodičům, kteří mají děti školního věku (především od 1. do 9. třídy) a kteří chtějí pozitivně podpořit rozvoj osobnosti svého dítěte. Je známé, že vztahy v rodině výrazně ovlivňují vznik a rozvoj osobnosti dítěte, jak si koneckonců i my dospělí můžeme uvědomit na vlastním vývoji osobnosti. Bohužel často nevědomé postoje rodičů mohou být pro rozvoj osobnosti dítěte nepříznivé. Na co si máme jako rodiče dát pozor?

7. 5.
9–16.30 h

Vytváření pravidel s dětmi a metoda komunitního kruhu

odborná veřejnost (učitelé), pro širší veřejnost

Seminář je určen především pro učitele a další zájemce pracující se skupinami dětí a mládeže. Vítáni jsou i rodiče, které zajímá, jaké metody se mohou používat při vytváření bezpečného prostředí ve skupině.

26. 4.
17.30–19 h

Trauma zohledňující komunikace ONLINE

pro učitele školy, pro širší veřejnost, odborná veřejnost (učitelé)

Webinář Trauma zohledňující komunikace je určen všem, kteří mají chuť pomáhat nebo kteří se jakýmkoliv způsobem dostávají s válečnými uprchlíky do kontaktu. V semináři se dozvíme, jak zvýšit účinek naší pomoci a podpořit naše hosty v jejich složité životní situaci.

21. 4.
17.30–19 h

Hejného metoda – ochutnávka pro rodiče

pro rodiče školy, pro širší veřejnost

V průběhu semináře si představíme vybraná prostředí Hejného matematiky a jejich vývoj od mateřské školy až po druhý stupeň. Ukážeme si, jak se budují některé matematické pojmy, vyzkoušíme si práci s pomůckami a vyřešíme si některé úlohy, které řeší děti.

1. 3. 2022
17.30–19.30 h

(Ne)pozornost v nás

pro rodiče školy, pro širší veřejnost, odborná veřejnost (učitelé)

Pozornost či nepozornost, lenost či neschopnost setrvat v klidu. Toto jsou časté stesky rodičů, učitelů, ale i dětí samotných v souvislosti se zvládáním školních povinností a každodenního fungování. V rámci semináře se zaměříme na pochopení souvislostí mezi tělesnými projevy, prožíváním a chováním související s (ne)pozorností a (ne)klidem, i možnostmi, jak je přirozeným a srozumitelným způsobem ovlivňovat.

10. 2. 2022
17.30–19.30 h

Živé děti a pozornost (1. stupeň ZŠ)

pro rodiče školy, pro širší veřejnost, odborná veřejnost (učitelé)

Pozornost či nepozornost, lenost či neschopnost setrvat v klidu. Toto jsou časté stesky rodičů, učitelů, ale i dětí samotných v souvislostí se zvládáním školních povinností a každodenního fungování. V rámci semináře se zaměříme na pochopení souvislostí mezi tělesnými projevy, prožíváním a chováním související s (ne)pozorností a (ne)klidem, i možnostmi, jak je přirozeným a srozumitelným způsobem ovlivňovat.

13. 12. 2021
17–19 h

ČTENÁŘSKÝ KLUB VITAE:
Efektivní strategie frontálního vyučování

odborná veřejnost (učitelé)

Jaké mohou být efektivní strategie frontálního vyučování? To je téma pro prosincový ČTENÁŘSKÝ KLUB VITAE. Reflektovat budeme 1. část anglického materiálu Core Practices of Teaching: A Primer.Akce je určena pouze pro odbornou veřejnost.

22. 11. 2021
17–19 h

ČTENÁŘSKÝ KLUB VITAE:
Gender a volba povolání

odborná veřejnost (učitelé)

Ve ČTENÁŘSKÉM KLUBU VITAE budeme číst a reflektovat text "Gender - Volba povolání podle schopností a nadání, nikoliv podle předsudků" od autorek Ireny Smetáčkové a Anny Babanové. Můžeme podpořit svobodnou volbu povolání?


Akce je určena pouze pro odbornou veřejnost.

9. 4.–24. 4.
10–16.30 h

Kurz Respektovat a být respektován

pro rodiče školy, pro širší veřejnost, odborná veřejnost (učitelé)

Jste přesvědčeni o hodnotě partnerského přístupu mezi dospělými a dětmi? Pak přijďte na kurz a získáte nabídku komunikačních nástrojů až do úrovně konkrétních dovedností, které mohou pomoci vést děti místo k pouhé pasivní poslušnosti k vytváření skutečné zodpovědnosti a samostatnosti.

8. 9. –10. 11.

Pedagogická diagnostika jako předpoklad pro formativní hodnocení

odborná veřejnost (učitelé)

Ve třech setkáních se budeme zamýšlet nad možnostmi, jak efektivně diagnostikovat žáky a žačky v podmínkách každodenní výuky na základě kvalitních důkazů o učení.

12. 10. 2021
17–18.30 h

Kafárna o Hejného výuce matematiky

rodiče 1.–3. třídy

Hejného metoda je ucelený koncept dvanácti klíčových principů výuky matematiky založený na tom, že dítě objevuje matematiku samo a s radostí. Jedním z nich je opakovaná návštěva v jednotlivých prostředích.
22. 6. 2021
17–18.00 h

Kafárna o kariérovém poradenství na škole Vitae

pro rodiče školy

V poslední kafárně tohoto školního roku vám chceme představit služby Školního poradenského pracoviště, které od příštího školního roku přidá kariérové vzdělávání a poradenství. S tím, jak rostou naše děti, roste i škola a její možnosti, jak děti dále podporovat v jejich cestě životem. Současně velice uvítáme spolupráci s rodiči, která může dát tématu nové rozměry. Kafárna proběhne ONLINE.

27. 5. 2021
17–19.00 h

PAŘENišTě 2021 aneb Rodiče rodičům: Téma – „Co nám COVID19 dal“

pro rodiče školy

Vážení rodiče, jsme si plně vědomi toho, že bezprecedentní události posledního roku mohly v mnoha rodinách zanechat i nepříjemné zkušenosti… Nechceme se příliš vracet k tomu, co bychom mnohdy raději zapomněli. Ale protože v každé trpké zkušenosti spočívá také naděje do budoucna, rádi bychom vám společně nabídli možnost upustit trochu té příslovečné páry!

4.–5. 12.
15.30–13.15 h

Písmo Comenia Script® v praxi

pro učitele školy

Comenia Script® je moderní, jednoduché a praktické psací písmo pro děti. V kurzu se zaměříme na podstatu a smysl rukopisného písma, seznámíme se s písmem Comenia Script® ve formě uceleného didaktického systému včetně využití moderních technologií.

3. 12. 2020

Kafárna O specifických poruchách učení

pro rodiče školy

V kafárně si budeme povídat o specifických poruchách učení. Blíže se podíváme na dysgrafii, dysortografii, dyslexii a pomoc dětem s odlišným mateřským jazykem. Představíme konkrétní kroky podpory těchto dětí a širokou nabídku materiálů pro společnou práci.

30. 9. 2020
17.30–20 h

Kafárna O školních pravidlech

pro rodiče školy

V první letošní kafárně vám nabídneme téma školních pravidel a jejich dodržování. Budeme diskutovat o školních i rodinných situacích, které každodenně přinášejí nám všem příležitosti k hledání vzájemného souladu při jejich řešení.

14. 9. 2020
17.30–19.30 h

Co dělají vaše děti, když jsou online

pro širší veřejnost

Co je kybergrooming, sexting, stalking, netolismus? Jaká rizika číhají v prostředí sociálních sítí? Jak rozeznat závislost na virtuálním světě? Co je kyberšikana a jak ji řešit? Na tyto otázky se během večera pokusíme najít odpovědi.

Základní škola Vitae, s. r. o.

Chomutovická 1443/4

Praha 11 Chodov

© 2020 Akademie Vitae®

bottom of page