Archiv Akademie Vitae

16. 10.–14. 11.
10–16.30 h

Kurz
Respektovat a být respektován

pro učitele školy, pro širší veřejnost

Jste přesvědčeni o hodnotě partnerského přístupu mezi dospělými a dětmi? Pak přijďte na kurz a získáte nabídku komunikačních nástrojů až do úrovně konkrétních dovedností, které mohou pomoci vést děti místo k pouhé pasivní poslušnosti k vytváření skutečné zodpovědnosti a samostatnosti.

22. 6.
17–18.00 h

Kafárna o kariérovém poradenství na škole Vitae

pro rodiče školy

V poslední kafárně tohoto školního roku vám chceme představit služby Školního poradenského pracoviště, které od příštího školního roku přidá kariérové vzdělávání a poradenství. S tím, jak rostou naše děti, roste i škola a její možnosti, jak děti dále podporovat v jejich cestě životem. Současně velice uvítáme spolupráci s rodiči, která může dát tématu nové rozměry. Kafárna proběhne ONLINE.

27. 5.
17–19.00 h

PAŘENišTě 2021 aneb Rodiče rodičům: Téma – „Co nám COVID19 dal“

pro rodiče školy

Vážení rodiče, jsme si plně vědomi toho, že bezprecedentní události posledního roku mohly v mnoha rodinách zanechat i nepříjemné zkušenosti… Nechceme se příliš vracet k tomu, co bychom mnohdy raději zapomněli. Ale protože v každé trpké zkušenosti spočívá také naděje do budoucna, rádi bychom vám společně nabídli možnost upustit trochu té příslovečné páry!

4.–5. 12.
15.30–13.15 h

Písmo Comenia Script® v praxi

pro učitele školy

Comenia Script® je moderní, jednoduché a praktické psací písmo pro děti. V kurzu se zaměříme na podstatu a smysl rukopisného písma, seznámíme se s písmem Comenia Script® ve formě uceleného didaktického systému včetně využití moderních technologií.

3. 12.

Kafárna O specifických poruchách učení

pro rodiče školy

V kafárně si budeme povídat o specifických poruchách učení. Blíže se podíváme na dysgrafii, dysortografii, dyslexii a pomoc dětem s odlišným mateřským jazykem. Představíme konkrétní kroky podpory těchto dětí a širokou nabídku materiálů pro společnou práci.

30. 9.
17.30–20 h

Kafárna O školních pravidlech

pro rodiče školy

V první letošní kafárně vám nabídneme téma školních pravidel a jejich dodržování. Budeme diskutovat o školních i rodinných situacích, které každodenně přinášejí nám všem příležitosti k hledání vzájemného souladu při jejich řešení.

14. 9.
17.30–19.30 h

Co dělají vaše děti, když jsou online

pro širší veřejnost

Co je kybergrooming, sexting, stalking, netolismus? Jaká rizika číhají v prostředí sociálních sítí? Jak rozeznat závislost na virtuálním světě? Co je kyberšikana a jak ji řešit? Na tyto otázky se během večera pokusíme najít odpovědi.

Základní škola Vitae, s. r. o.

Chomutovická 1443/4

Praha 11 Chodov

© 2020 Akademie Vitae®