Archiv Akademie Vitae

15.–30. 5.
10–16.30 h

Respektovat a být respektován

pro učitele školy, pro širší veřejnost

Jste přesvědčeni o hodnotě partnerského přístupu mezi dospělými a dětmi? Pak přijďte na kurz a získáte nabídku komunikačních nástrojů až do úrovně konkrétních dovedností, které mohou pomoci vést děti místo k pouhé pasivní poslušnosti k vytváření skutečné zodpovědnosti a samostatnosti.

4.–5. 12.
15.30–13.15 h

Písmo Comenia Script® v praxi

pro učitele školy

Comenia Script® je moderní, jednoduché a praktické psací písmo pro děti. V kurzu se zaměříme na podstatu a smysl rukopisného písma, seznámíme se s písmem Comenia Script® ve formě uceleného didaktického systému včetně využití moderních technologií.

3. 12.

Kafárna O specifických poruchách učení

pro rodiče školy

V kafárně si budeme povídat o specifických poruchách učení. Blíže se podíváme na dysgrafii, dysortografii, dyslexii a pomoc dětem s odlišným mateřským jazykem. Představíme konkrétní kroky podpory těchto dětí a širokou nabídku materiálů pro společnou práci.

30. 9.
17.30–20 h

Kafárna O školních pravidlech

pro rodiče školy

V první letošní kafárně vám nabídneme téma školních pravidel a jejich dodržování. Budeme diskutovat o školních i rodinných situacích, které každodenně přinášejí nám všem příležitosti k hledání vzájemného souladu při jejich řešení.

14. 9.
17.30–19.30 h

Co dělají vaše děti, když jsou online

pro širší veřejnost

Co je kybergrooming, sexting, stalking, netolismus? Jaká rizika číhají v prostředí sociálních sítí? Jak rozeznat závislost na virtuálním světě? Co je kyberšikana a jak ji řešit? Na tyto otázky se během večera pokusíme najít odpovědi.

Základní škola Vitae, s. r. o.

Chomutovická 1443/4

Praha 11 Chodov

© 2020 Akademie Vitae®